หมายเลข ID หัวข้อ : 00153761 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

การเปลี่ยนตัวเดือย (Spike).

  หมายเหตุ: หัวข้อนี้จะใช้กับเฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น. กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (Applicable Products) ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้.

  Q1. ฉันต้องการจะเปลี่ยนตัวเดือย (Spike), แต่ถอดไม่ออก.
  A1. ถ้าหากตัวเดือย (spike) ถอดออกยาก, ให้ใช้ของบางอย่างช่วยการจับของท่าน (ตัวอย่างเช่น พันแถบพลาสติกรอบตัวเดือย (spike)) เพื่อถอดออก แล้วเปลี่ยนด้วยอันใหม่.

  Q2. ตัวเดือยด้านหลังสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่?
  A2. ไม่ได้, ตัวเดือยด้านหลังจะมีการตรึงไว้และไม่สามารถเปลี่ยนได้.

  Q3. ฉันจะสามารถใช้ตัวเดือยที่ซื้อมาจากร้านทั่วไปได้หรือไม่?
  A3. ไม่ได้, ท่านไม่สามารถใช้ตัวเดือยที่ซื้อมาจากร้านทั่วไปที่ไม่มีการรับประกันสมรรถนะได้.

  Q4. ฉันทำตัวเดือยหล่นลงไปในท่อในระหว่างที่กำลังจะเปลี่ยนอันใหม่.
  A4. กรุณานำตัวลำโพงไปยังสถานที่ท่านซื้อมาหรือส่งเข้ารับบริการตรวจสอบ. สำหรับลูกค้าที่ถอดตัวเดือยนี้ออกเองจะมีความยากมาก.