หมายเลข ID หัวข้อ : 00138278 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

แสดงหน้าจอของแท็บเบราว์เซอร์ Chrome หรือหน้าเดสทอปทั้งหมดจาก คอมพิวเตอร์ของท่านไปที่ทีวี

  หัวข้อนี้จะแสดงวิธีการแสดงหน้าจอของแท็บเบราว์เซอร์ Chrome หรือหน้าเดสทอปทั้งหมดจาก คอมพิวเตอร์ของท่านไปที่ทีวี
  หมายเหตุ: เนื้อหาของเว็บส่วนใหญ่จะแสดงได้ แต่จะมี ปลั๊กอินบางอันเช่น Silverlight, QuickTime, และ VLC จะไม่ทำงาน

  กรณีที่ต้องการแสดง Chrome บนทีวีของท่าน จะต้องใช้:

  • Sony Android TV™/Google TV™
  • เครื่อง คอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi ที่เป็นไปตามขั้นต่ำของ ข้อกำหนดของระบบ
  • ทีวี และเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
  • จะต้องติดตั้งเบราว์เซอร์ Chrome ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดบนคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการตรวจดู เวอร์ชันให้อ้างอิงจากต่อไปนี้:
   1. คลิกที่ ไอคอน เพิ่มเติม (More) ที่มุมขวาบนของ เบราว์เซอร์ Chrome
   2. คลิกที่ ความช่วยเหลือ (Help)เกี่ยวกับ Google Chrome (About Google Chrome)

  แสดงแท็บของ Google Chrome Browser
  แสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
  แสดง วีดีโอ เพลง และมีเดีย
  แสดง เพลง และ วีดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  การแก้ปัญหา


  แสดงแท็บของ Google Chrome Browser

  1. เปิด เบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมา
  2. คลิกที่ ไอคอน เพิ่มเติม (More) ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ Chrome
  3. คลิกที่ Cast...

   การแสดงบนหน้าจอ

   หมายเหตุ:

   • เมื่อ Cast... ถูกคลิก ไอคอน Cast จะแสดงต่อจากไอคอน  More และหน้าต่างของ Cast To จะแสดงขึ้นมา

    ไอคอน Cast

   • เมื่อทำการแสดงเว็บไซต์หรือแอปอย่างเช่นบริการ Netflix , วีดีโอ YouTube™ , Stan, Presto, หรือ Quickflix, แตะที่ไอคอน Cast ในแอปหรือเว็บไซต์นั้น
  4. เลือกรุ่นของทีวี

   การเลือกทีวี

   หมายเหตุ: ไอคอน Google Cast จะอยู่ที่มุมขวาบนของ เบราว์เซอร์ Chrome จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีได้แล้ว

  5. เมื่อท่านทำเสร็จแล้ว ทางด้านขวาของแถบที่อยู่ คลิกที่ไอคอน  Cast  — Stop


  แสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน

  ท่านสามารถแสดงหน้าจอ คอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยใช้ เบราว์เซอร์ Chrome บ น คอมพิวเตอร์ Mac, Windows หรือ Chromebook ได้
  หมายเหตุ: ถ้าต้องการฟังเสียงบนทีวีของท่าน ให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows

  1. เปิด เบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมา
  2. คลิกที่  ไอคอน เพิ่มเติม (More) ที่มุมขวาบนของ เบราว์เซอร์ Chrome
  3. คลิกที่ Cast...

   การแสดงบนหน้าจอ

   หมายเหตุ:

   • เมื่อ Cast... ถูกคลิก ไอคอน Cast จะแสดงต่อจากไอคอน   More และหน้าต่างของ Cast To จะแสดงขึ้นมา

    ไอคอน Cast

   • เมื่อทำการแสดงเว็บไซต์หรือแอปอย่างเช่นบริการ Netflix , วีดีโอ YouTube™ , Stan, Presto, หรือ Quickflix, แตะที่ไอคอน Cast ในแอปหรือเว็บไซต์นั้น
  4. เลือกรุ่นของทีวี

   การเลือกทีวี

  5. เลือกที่ Cast desktop

  6. ในการตั้งค่าของ Share your entire screen คลิกที่รูปหน้าจอเพื่อทำการแชร์ เลือกแชร์เสียง

  7. คลิกที่ Share


  การแสดง วีดีโอ เพลง และมีเดีย

  1. ใน วีดีโอ หรือ มีเดียที่ท่านต้องการจะดู คลิกที่ไอคอน  Cast
  2. ท่านจะเห็น วีดีโอ หรือ รูปภาพในเครื่อง คอมพิวเตอร์และทีวี ของท่าน แต่ท่านจะได้ยินเสียงเฉพาะบนทีวีเท่านั้น เสียงของแท็บและแอปอื่นๆ จะยังคงเล่นอยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน

  แสดง เพลง และ วิดีโอจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน

  1. เปิด เบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมา
  2. คลิกที่  ไอคอน เพิ่มเติม (More) ที่มุมขวาบนของ เบราว์เซอร์ Chrome
  3. คลิกที่ Cast...

   การแสดงบนหน้าจอ

   หมายเหตุ:

   • เมื่อ Cast... ถูกคลิก ไอคอน Cast จะแสดงต่อจากไอคอน   More และหน้าต่างของ Cast To จะแสดงขึ้นมา

    ไอคอน Cast

   • เมื่อทำการแสดงเว็บไซต์หรือแอปอย่างเช่นบริการ Netflix , วีดีโอ YouTube™ , Stan, Presto, หรือ Quickflix, แตะที่ไอคอน Cast ในแอปหรือเว็บไซต์นั้น
  4. ที่ด้านบนสุด ต่อจาก Cast toคลิกที่ลูกศรชี้ลง
  5. ใน Stream a video or audio fileคลิกที่ Cast file
  6. เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์
  7. เลือกรุ่นของทีวีที่ท่านต้องการจะเล่น

  การแก้ปัญหา

  ถ้าอุปกรณ์ทีวีของท่านไม่แสดงหน้าต่าง Cast ออกมา หรือการแสดงไปที่ทีวีของท่านล้มเหลว ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้ :
  การแสดงจาก อุปกรณ์มือถือหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ไปยังทีวี ล้มเหลว