หมายเลข ID หัวข้อ : 00138279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

วิธีการใช้ Google Cast ในอุปกรณ์ Android หรือ อุปกรณ์มือถือ iOS

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • ฟังก์ชั่น Google Cast จะทำงานเฉพาะเมื่อทำการถ่ายทอด (cast) วิดีโอจากแอพ เช่น YouTube ไปให้กับ Android TV เท่านั้น. สำหรับรายละเอียด, อ้างถึง https://www.google.com/intl/th/chrome/devices/chromecast/apps.html
 • แอพของ Android TV และอุปกรณ์มือถือที่ใช้ Google Cast ได้จะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น.
 • ฟังก์ชั่น Google Cast จะทำงานได้เมื่ออุปกรณ์ Android นั้นเป็น เวอร์ชั่น Android 2.3 หรือที่ใหม่กว่า, และ iOS 7.0 หรือที่ใหม่กว่าสำหรับอุปกรณ์มือถือ Apple iOS.
 • การ Casting จากอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ Google Chrome ในอุปกรณ์มือถือในขณะนี้ยังไม่มีการรองรับ.

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการถ่ายทอด (cast) วิดีโอ รายการโชว์ของทีวี หรือเว็บไซต์จากแอพที่ทำงานกับ Google Cast ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ Android หรืออุปกรณ์มือถือ Apple iOS ไปให้กับ Android TV.

 1. Android TV และอุปกรณ์มือถือจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน.
 2. เปิดแอพที่ทำงานได้กับ Google Cast ในอุปกรณ์มือถือขึ้นมา.
 3. ในหน้าจอของแอพ ให้แตะที่ไอคอนของ Google Cast.

  Image

 4. เลือกที่รุ่นของ Android TV.
 5. แตะที่ Play เพื่อเริ่มทำการเล่น.

  Image

  หมายเหตุ:
 • หลังจากที่แตะ Play, วิดีโอจากแอพนั้นจะเริ่มทำการเล่นบนหน้าจอของทีวี.
 • แอพที่ทำงานได้กับ Google Cast ที่แสดงในตัวอย่างของขั้นตอนที่ 4 เป็นแอพของ Youtube.