หมายเลข ID หัวข้อ : 00132750 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2015

วิธีการทำความสะอาดผงฝุ่น หรือ รอยเปื้อนจากผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์ภาพ.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงทีจะเกิดความเสียหายทางด้านฮาร์ดแวร์ได้. ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือ น้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในการขจัดผงฝุ่นหรือรอยเปลอะเปื้อนออกจากผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์รูปภาพ. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการหลุดลอกของส่วนเคลือบของตัวเซ็นเซอร์ภาพได้.

  ถ้าต้องการจะทำความสะอาดผงฝุ่นจากตัวเซ็นเซอร์ภาพ, ให้เลือกไปที่โหมด Cleaning ในเมนูของกล้อง. การทำความสะอาดสามารถจะทำเองได้โดยการถอดเลนส์ออกและใช้ตัวเป่าลมมือถือสำหรับทำความสะอาดทำการเป่าผงฝุ่นนั้นออกไปจากผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์รูปภาพนั้น. ถ้าหากมีรอยเปื้่อนแบบใด ๆ บนตัวเซ็นเซอร์, ขอแนะนำให้ใช้บริการทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ของร้านกล้องถ่ายรูปมืออาชีพแทน.

  สำคัญ:

  • สำหรับกล้องแบบ A-mount จำเป็นต้องยกกระจก ขึ้นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ด้วยตนเอง.
  • สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเรื่องการทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ของกล้อง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

  หมายเหตุ:

  • ชุดคิทของบริษัทอื่นจำหน่ายในท้องตลาดที่สามารถจะใช้ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ภาพได้. ให้ทำการตรวจสอบกับร้านขายเครื่องอิเล็คทรอนิกส์หรือร้านกล้องถ่ายรูปมืออาชีพในพื้นที่ของท่านเพื่อดูว่ามีจำหน่ายหรือไม่.
  • ร้านกล้องถ่ายรูปจำนวนมากจะมีบริการทำความสะอาดแบบมืออาชีพสำหรับตัวเซ็นเซอร์ภาพให้ด้วย ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการในทุก ๆ ช่วงระยะเวลา.
  • Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่ตามมาเนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดโดยผู้ให้บริการไม่ใช้ของ Sony หรืออื่น ๆ.