หมายเลข ID หัวข้อ : 00159160 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/09/2016

ทีวีปี 2556 3D BRAVIA ใช้งานร่วมกับ TDG-BR50/100/200/250/750 (แว่นตา 3D) ได้หรือไม่?

    ไม่ได้, แว่นตานี้เป็นแบบ Infrared 3D.
    สำหรับทีวีปี 2556 3D BRAVIA, ต้องใช้กับแว่นตา Bluetooth 3D ในการรับชมคอนเทนท์ 3D.

    หมายเหตุ:
    แว่นตา Infrared 3D (TDG-BR50/100/200/250/750) สามารถใช้กับเครื่องที่เป็นรุ่นของปี 2555/2554/2553 3D BRAVIA.
    ส่วนเครื่องปี 2556 3D BRAVIA ในซีรี่ย์ TE และ HG, จะต้องใช้กับแว่นตา TDG-BT500A/400A 3D.