หมายเลข ID หัวข้อ : 00189029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

ไฟล์ PDF จะไม่สามารถแสดงได้ใน Internet Browser (Opera Browser).

  เนื่องจาก Internet Browser (Opera Browser) ไม่รองรับไฟล์ PDF 
  เมื่อท่านเปิดไฟล์ PDF จะมีแสดงออกมาเป็นหน้าจอสีขาวอย่างเดียว.
  กรุณากดที่ปุ่ม BACK เพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้านั้น.

  ปัญหานี้สามารถจะแก้ไขได้ด้วย Android OS7(Nougat). กรุณาทำการอัปเดตให้กับซอฟต์แวร์.
  สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

  ท่านสามารถดู PDF โดยการเปิดสมาร์ทโฟนของท่าน และ แสดงหน้าจอของสมาร์ทโฟนบนหน้าจอทีวี.
  ถ้าต้องการจะเรียนรู้ถึงวิธีการแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านบนหน้าจอทีวี ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือในหน้าจอทีวี.