หมายเลข ID หัวข้อ : 00156595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2016

Refresh Internet Content ไม่สามารถทำงานได้.

    Refresh Internet Content ล้มเหลวอาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต. โปรดดูที่นี่สำหรับการแก้ปัญหา .