หมายเลข ID หัวข้อ : 00154586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2016

เมื่อฉันเปิดแอพพลิเคชั่น Netflix, ตัวแอพพลิเคชั่นนี้จะปิดลงทันที.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากแอพพลิเคชั่น Netflix ปิดลงไปทันทีหลังจากที่เปิดขึ้นมา กรุณาลองทำดังต่อไปนี้.

 1. ลบข้อมูลแอพพลิเคชั่นสำหรับ Netflix ออก.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.    
  2. เลือกที่ Settings.   
  3. เลือกที่ Apps ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ System app.
  5. เลือกที่ Netflix.
  6. เลือกที่ Clear data.
  7. เลือกที่ OK.
 2. หลังจากทำการลบข้อมูลแอพพลิเคชั่นสำหรับ Netflix ออก ให้ลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง.