หมายเลข ID หัวข้อ : 00154586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

เมื่อฉันเปิดแอปพลิเคชัน Netflix, แอปพลิเคชันนั้นปิดลงไปทันที.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากแอปพลิเคชัน Netflix ปิดลงไปทันทีหลังจากที่เปิดขึ้นมา กรุณาลองทำตามดังต่อไปนี้.

 1. ลบข้อมูลแอปพลิเคชันสำหรับ Netflix ออก.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.    
  2. เลือกที่Settings.   
  3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .   
  4. เลือกที่ System apps.
  5. เลือกที่ Netflix.
  6. เลือกที่ Clear data.
  7. เลือกที่ OK.

 2. หลังการลบข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน Netflix, ให้ลองลงชื่อเข้าไปใช้งานใหม่อีกครั้ง.