หมายเลข ID หัวข้อ : 00154586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

เมื่อฉันเปิดแอปพลิเคชัน Netflix, แอปพลิเคชันนั้นปิดลงไปทันที.

  ถ้าหากแอปพลิเคชัน Netflix ปิดลงไปทันทีหลังจากที่เปิดขึ้นมา กรุณาลองทำตามดังต่อไปนี้.

  1. ลบข้อมูลแอปพลิเคชันสำหรับ Netflix ออก.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.    
   2. เลือกที่Settings.   
   3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .   
   4. เลือกที่ System apps.
   5. เลือกที่ Netflix.
   6. เลือกที่ Clear data.
   7. เลือกที่ OK.

  2. หลังการลบข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน Netflix, ให้ลองลงชื่อเข้าไปใช้งานใหม่อีกครั้ง.