หมายเลข ID หัวข้อ : 00158938 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2016

Video codec ฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับการเล่นจาก MHL (Mobile High-Definition Link)?

    ฟอร์แมทที่รองรับได้ในการเล่นผ่าน MHL จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์มือถือ, ซึ่งหมายถึงว่า จะเป็นไปตามค่าสเปคของอุปกรณ์มือถือที่รองรับได้. กรุณาตรวจสอบกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือ.