หมายเลข ID หัวข้อ : 00203445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

ข้อแตกต่างระหว่าง ชุดแพ็คแบตเตอรี่ “NP-BN” ที่จัดมาให้ กับชุดแพ็คแบตเตอรี่ตัวเลือก “NP-BN1” มีอะไรบ้าง ?

    แบตเตอรี่ NP-BN ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับกล้องที่มาพร้อมกัน. ไม่มีความแตกต่างจากแบตเตอรี่ตัวเลือก NP-BN1 ในแง่ของสมรรถนะและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่.

    หมายเหตุ:

    • ชุดแพ็คแบตเตอรี่ NP-BN ไม่สามารถใช้กับกล้องที่ไม่ได้มาพร้อมกันได้.
    • เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ตัวเลือก BC-TRN, จะไม่มีการชาร์จไฟแบบเร็ว(quick charge)ให้. ถ้าหากท่านต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ BC-TRN2