หมายเลข ID หัวข้อ : 00142138 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Picture Effect+


  » Account Information
  » General FAQs
  » Bracket Pro
  » Multi Frame NR
  » Picture Effect+
  » Photo Retouch
  » Smart Remote Control
  » Time-lapse


  https://www.sony-asia.com/support/attachments/513174/pic_effect.png

  1. เมื่อฉันเริ่มการทำงานของ Picture Effect +, จะมีข้อความเตือนแสดงขึ้นมา.
   NEX-6: หมุนหน้าปัทม์เปลี่ยนโหมดและเลือกหนึ่งในโหมดของ P/A/S/M.
   NEX-5R: แตะที่ OK เพื่อลบข้อความนั้น.

  2. ฉันไม่สามารถจะเห็นเอฟเฟคของ Soft Focus, HDR Painting, Watercolor และ Illustration บนหน้าจอ LCD ได้.
   เอฟเฟคจะสามารถมองเห็นได้เมื่อทำการเล่น.

  3. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Partial Color บนกล้อง และ Partial Color+ ของ Picture Effect+?
   สำหรับ Partial Color+, ท่านสามารถเลือกสีที่ท่านชอบได้เช่นเดียวกับสีทั้งสี่ (แดง, เขียว, น้ำเงิน หรือ เหลือง) ของ Partial Color, และ ท่านสามารถจะปรับระดับของการคงอยู่ของสีไว้ได้ ท่านสามารถทำการเลือกสีสองสีได้เช่นกัน.

  4. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Miniature ในกล้องนี้ และ Miniature+ ของ Picture Effect+?
   สำหรับ Miniature+, ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟค Retro Photo effect หรือ เอฟเฟค Toy Camera ใน Miniature effect ได้.

  5. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Toy Camera ในกล้องนี้ และ Toy Camera+ ของ Picture Effect+?
   สำหรับ Toy Camera+, ท่านสามารถปรับความสว่างโดยรอบของรูปภาพ Toy Camera ได้.

  6. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Soft High-key ในกล้องนี้ และ Soft High-key+ ของ Picture Effect+?
   สำหรับ Soft High-key+, ท่านสามารถจะเพิ่มเอฟเฟคสี (ชมพู, เขียว หรือน้ำเงิน) ในเอฟเฟค Soft High-key ได้.

  7. ฉันเลือก Auto ใน Miniature+, แต่บริเวณที่เบลอไม่แสดงในหน้าจอ LCD.
   บริเวณเบลอจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติใน Auto, จึงไม่แสดงออกมาบนหน้าจอ.

  8. ฉันเลือก Auto ใน Miniature+, แต่เอฟเฟครวมกลับปิดลงไป.
   เมื่อท่านเลือกที่ Auto, ท่านไม่สามารถใช้เอฟเฟครวมได้.

  9. ฉันสามารถตั้งค่าโหมดไดร์ฟในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ไว้ได้หรือไม่?
   ไม่ได้, โหมดไดร์ฟ ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้.

  10. ฉันสามารถจะตั้งค่า DRO (Dynamic Range Optimizer) ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ไว้ได้หรือไม่?
   ไม่ได้, DRO ไม่สามารถจะตั้งค่าได้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้.

  11. ฉันสามารถจะตั้งต่า Creative Style ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้ได้หรือไม่?
   ไม่ได้, Creative Style ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้.

  12. ฉันสามารถจะเก็บบันทึกรูปภาพที่ถ่ายไว้ขณะเปิด Picture Effect+ ไว้ในฟอร์แมท RAW ได้หรือไม่?
   ไม่ได้, รูปภาพที่ถ่ายในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในฟอร์แมท JPEG.

  13. โหมดเปิดรับแสงใดที่ฉันสามารถจะใช้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้ได้?
   ท่านสามารถใช้หนึ่งในโหมดของ P/A/S/M ได้.

  14. ฉันตั้งค่า Setting Effect OFF ใน MENU, แต่เอฟเฟคของ Partial Color+ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD.
   เอฟเฟคของการตั้งค่าของ setting effect of Partial Color+ ไม่สามารถปิดลงไปได้.