หมายเลข ID หัวข้อ : 00142138 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2023พิมพ์

หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps: เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+

หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps: เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+


  » ข้อมูลบัญชี (Account Information)
  » คำถามที่พบบ่อยทั่วไป
  » เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+
  » แต่งภาพถ่าย (Photo Retouch)
  » Smart Remote Control
  » ไทม์แลปส์ (Time-lapse)


  https://www.sony-asia.com/support/attachments/513174/pic_effect.png

  1. เมื่อฉันเริ่มใช้เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + จะมีข้อความเตือนปรากฎขึ้นมา
   NEX-6: กรุณาปรับปุ่มหมุนปรับโหมดและเลือกหนึ่งโหมดของ P/A/S/M
   NEX-5R: แตะที่ตกลง (OK) เพื่อล้างข้อความ

  2. ฉันไม่สามารถเห็นเอฟเฟกต์ของ Soft Focus, HDR Painting, Watercolor และ Illustration บนหน้าจอ LCD ได้
   เอฟเฟกต์นี้จะเห็นได้ในตอนเล่น

  3. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Partial Color บนกล้องและ Partial Color+ ของเอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+?
   ด้วย Partial Color+ ท่านสามารถเลือกสีที่ท่านชอบได้สี่สี (สีแดง, สีเขียว, สีฟ้าและสีเหลือง) ของ Partial Color และท่านสามารถปรับแต่งระดับของสีที่คงไว้ได้ ท่านยังสามารถเลือกสองสีได้ด้วย

  4. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Miniature บนกล้องและ Miniature+ ของเอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+?
   ด้วย Miniature+ ท่านสามารถเพิ่มเข้าไปในเอฟเฟกต์ Miniature ได้

  5. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Toy Camera บนกล้องและ Toy Camera + ของเอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+?
   ด้วย Toy Camera+ ท่านสามารถปรับแต่งความสว่างรอบข้างของภาพถ่าย Toy Camera ได้

  6. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Soft High-key บนกล้องและ Soft High-key + ของเอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+?
   ด้วย Soft High-key+ ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์สี (สีชมพู, สีเขียว หรือสีฟ้า) เข้าไปในเอฟเฟกต์ Soft High-key ได้

  7. ฉันเลือก Auto ใน Miniature+ ไว้ แต่ไม่มีบริเวณพร่ามัว (Defocus) แสดงบนหน้าจอ LCD
   บริเวณพร่ามัว (Defocus) จะมีการปรับแต่งโดยอัตโนมัติใน Auto จึงไม่มีการแสดงบนหน้าจอ

  8. ฉันเลือก Auto ใน Miniature+ ไว้ แต่เอฟเฟกต์ที่ปรับรวมไว้ปิดไป
   เมื่อท่านเลือก Auto ท่านจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ที่ปรับรวมไว้ได้

  9. ฉันสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อน (Drive mode) ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+ ทำงานอยู่ได้หรือไม่ ?
   ไม่ได้ โหมดขับเคลื่อน (Drive mode) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + ทำงานอยู่

  10. ฉันสามารถตั้ง DRO (Dynamic Range Optimizer) ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+ ทำงานอยู่ได้หรือไม่ ?
   ไม่ได้ โหมด DRO (Dynamic Range Optimizer) ไม่สามารถตั้งค่าได้ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + ทำงานอยู่

  11. ฉันสามารถตั้ง Creative Style ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect)+ ทำงานอยู่ได้หรือไม่ ?
   ไม่ได้ Creative Style ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + ทำงานอยู่

  12. ฉันสามารถบันทึกรูปภาพที่ถ่ายในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + ทำงานอยู่ในรูปแบบข้อมูล RAW ได้หรือไม่ ?
   ไม่ได้ รูปภาพที่ถ่ายไว้ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + ทำงานอยู่จะบันทึกไว้ในรูปแบบข้อมูล JPEG

  13. โหมดรับแสงใดที่ฉันสามารถใช้ได้ในระหว่างที่เอฟเฟกต์รูปภาพ (Picture Effect) + ทำงานอยู่ ?
   ท่านสามารถใช้หนึ่งโหมดของ P/A/S/M ได้

  14. ฉันตั้งการตั้งค่าปิดเอฟเฟ็กต์ (Effect OFF) ใน เมนูแล้ว แต่เอฟเฟกต์ของ Partial Color+ ยังมีแสดงอยู่่บนหน้าจอ LCD
   เอฟเฟกต์ของการตั้งค่าของ Partial Color+ ไม่สามารถปิดได้