หมายเลข ID หัวข้อ : 00142138 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Picture Effect+

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


» Account Information
» General FAQs
» Bracket Pro
» Multi Frame NR
» Picture Effect+
» Photo Retouch
» Smart Remote Control
» Time-lapse


https://www.sony-asia.com/support/attachments/513174/pic_effect.png

 1. เมื่อฉันเริ่มการทำงานของ Picture Effect +, จะมีข้อความเตือนแสดงขึ้นมา.
  NEX-6: หมุนหน้าปัทม์เปลี่ยนโหมดและเลือกหนึ่งในโหมดของ P/A/S/M.
  NEX-5R: แตะที่ OK เพื่อลบข้อความนั้น.

 2. ฉันไม่สามารถจะเห็นเอฟเฟคของ Soft Focus, HDR Painting, Watercolor และ Illustration บนหน้าจอ LCD ได้.
  เอฟเฟคจะสามารถมองเห็นได้เมื่อทำการเล่น.

 3. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Partial Color บนกล้อง และ Partial Color+ ของ Picture Effect+?
  สำหรับ Partial Color+, ท่านสามารถเลือกสีที่ท่านชอบได้เช่นเดียวกับสีทั้งสี่ (แดง, เขียว, น้ำเงิน หรือ เหลือง) ของ Partial Color, และ ท่านสามารถจะปรับระดับของการคงอยู่ของสีไว้ได้ ท่านสามารถทำการเลือกสีสองสีได้เช่นกัน.

 4. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Miniature ในกล้องนี้ และ Miniature+ ของ Picture Effect+?
  สำหรับ Miniature+, ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟค Retro Photo effect หรือ เอฟเฟค Toy Camera ใน Miniature effect ได้.

 5. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Toy Camera ในกล้องนี้ และ Toy Camera+ ของ Picture Effect+?
  สำหรับ Toy Camera+, ท่านสามารถปรับความสว่างโดยรอบของรูปภาพ Toy Camera ได้.

 6. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง Soft High-key ในกล้องนี้ และ Soft High-key+ ของ Picture Effect+?
  สำหรับ Soft High-key+, ท่านสามารถจะเพิ่มเอฟเฟคสี (ชมพู, เขียว หรือน้ำเงิน) ในเอฟเฟค Soft High-key ได้.

 7. ฉันเลือก Auto ใน Miniature+, แต่บริเวณที่เบลอไม่แสดงในหน้าจอ LCD.
  บริเวณเบลอจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติใน Auto, จึงไม่แสดงออกมาบนหน้าจอ.

 8. ฉันเลือก Auto ใน Miniature+, แต่เอฟเฟครวมกลับปิดลงไป.
  เมื่อท่านเลือกที่ Auto, ท่านไม่สามารถใช้เอฟเฟครวมได้.

 9. ฉันสามารถตั้งค่าโหมดไดร์ฟในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ไว้ได้หรือไม่?
  ไม่ได้, โหมดไดร์ฟ ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้.

 10. ฉันสามารถจะตั้งค่า DRO (Dynamic Range Optimizer) ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ไว้ได้หรือไม่?
  ไม่ได้, DRO ไม่สามารถจะตั้งค่าได้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้.

 11. ฉันสามารถจะตั้งต่า Creative Style ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้ได้หรือไม่?
  ไม่ได้, Creative Style ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้.

 12. ฉันสามารถจะเก็บบันทึกรูปภาพที่ถ่ายไว้ขณะเปิด Picture Effect+ ไว้ในฟอร์แมท RAW ได้หรือไม่?
  ไม่ได้, รูปภาพที่ถ่ายในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในฟอร์แมท JPEG.

 13. โหมดเปิดรับแสงใดที่ฉันสามารถจะใช้ในระหว่างที่เปิด Picture Effect+ ให้ทำงานไว้ได้?
  ท่านสามารถใช้หนึ่งในโหมดของ P/A/S/M ได้.

 14. ฉันตั้งค่า Setting Effect OFF ใน MENU, แต่เอฟเฟคของ Partial Color+ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD.
  เอฟเฟคของการตั้งค่าของ setting effect of Partial Color+ ไม่สามารถปิดลงไปได้.