หมายเลข ID หัวข้อ : 00142140 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Photo Retouch

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


» Account Information
» General FAQs
» Bracket Pro
» Multi Frame NR
» Picture Effect+
» Photo Retouch
» Smart Remote Control
» Time-lapse


 1. กรอบแนะนำไม่แสดงขึ้นมาแม้จะมีใบหน้าอยู่ในรูปภาพนั้น.
  กล้องอาจไม่สามารถทำการตรวจหาใบหน้าได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางหรือขนาดของใบหน้า.

 2. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง OK และ Save?
  OK: จะแก้ให้เฉพาะการแก้ไขภาพเท่านั้น; รูปภาพจะไม่ได้รับการเก็บบันทึกให้.
  SAVE: จะเก็บบันทึกส่วนที่แก้ของการแก้ไขภาพเข้าไปในสื่อสำหรับบันทึกด้วย.

 3. ขนาดของรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้คือเท่าใด?
  รูปภาพจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในขนาดรูปภาพเดียวกันกับของรูปภาพต้นฉบับ. ถ้าหากท่านปรับขนาดไป, จะทำการเก็บบันทึกไว้ด้วยขนาดของรูปภาพของกล้องนั้น.

 4. มีการรองรับรูปภาพขนาดใดได้บ้าง?
  รองรับรูปภาพขนาด L, M และ S รวมถึงภาพ 16:9, ที่ถ่ายด้วยกล้องนี้.

 5. ค่าระดับองศาที่น้อยที่สุดของการปรับทางแนวนอน (Horizontal Adjustment) เท่ากับเท่าใด?
  0.1 องศา.

 6. เส้นตารางแนวนอนขยับไม่ได้.
  เส้นตารางไม่มีการขยับ ถ้าหากกล้องของท่านไม่มีฟังก์ชั่น touch panel อยู่ด้วย.

 7. ฉันจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นการปรับแต่งทางแนวนอน (Horizontal Adjustment) ได้อย่างไร?
  ให้ใช้วงล้อควบคุม ขวา/ซ้าย หรือตัวแถบเลื่อน. สำหรับรุ่นที่มี touch panel อยู่, ท่านสามารถทำการปัดภาพขึ้น/ลง หรือแตะที่ลูกศรก็ได้.

 8. ด้วย Soft Skin Effect, ฉันสามารถเลือกได้เพียงทีละคนหรือเลือกได้ทั้งหมด.
  สำหรับรุ่นที่ไม่มี touch panel, สามารถเลือกได้เพียงทีละคนหรือทั้งหมดเท่านั้น. ส่วนรุ่นที่มี touch panel, ท่านสามารถเลือกหลายคนได้โดยการแตะที่ใบหน้า.

 9. รูปภาพต้นฉบับของ Photo Retouch จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ให้ด้วยหรือไม่?
  ถูกต้อง มีการเก็บบันทึกไว้ให้.