หมายเลข ID หัวข้อ : 00159162 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2016

แว่นตา 3D แบบ active ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ SimulView?

    TDG-BT400A และ TDG-BT500A เป็นแว่นตาที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Simulview. ท่านสามารถจะเปลี่ยนโหมด Player-1/2 ได้โดยการกดปุ่มเพาเวอร์ของแว่นตา.

    หมายเหตุ: แว่นตา 3D ของบริษัทอื่นจะไม่มีการรองรับด้วย BRAVIA.