หมายเลข ID หัวข้อ : 00157677 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2016

ฉันต้องการใช้สาย USB ในฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct หรือ Screen mirroring.

    การใช้สาย USB ในฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct หรือ Screen mirroring.

    ท่านไม่จำเป็นต้องใช้สายใด ๆ เนื่องจาก ทีวีสามารถจะทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องพีซีได้ และเชื่อมต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีแอคเซสพอยต์ (wireless router). สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานทีวี กรุณาอ้างอิงกับ i-Manual.

    หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะมีการด้อยลงไปตามการรบกวนในของสภาวะแวดล้อม.

    โปรดตรวจสอบ คำถามที่พบบ่อยสำหรับฟังก์ชั่นเครือข่ายของ BRAVIA TV.