หมายเลข ID หัวข้อ : 00161359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2016

วิธีการซิงค์โครไนซ์แว่นตา 3D กับทีวี

  สำคัญ: ทีวีโซนี่ 3D และ 3D ready จะทำงานได้กับแว่นตาโซนี่ 3D เท่านั้น. แว่นตาที่ผลิตโดยบริษัทอื่นหรือที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ 3D และสวนสนุกจะไม่มีการรองรับ.
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดทีวีไว้และ  วิธีการเซ็ตอัพทีวีสำหรับการรับชม 3D .
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องส่ง 3D Sync transmitter ไม่ได้ถูกปิดกั้น. ซึ่งอาจรวมถึงการที่มีใครบางคนยืนขวางอยู่ระหว่างคนที่สวมแว่นตา 3D และเครื่องส่งสัญญาณ.
  3. ผู้ที่สวมแว่นตาจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ในระยะการส่งดังแสดงไว้ด้านล่างนี้.
   /support/attachments/406409/png62106.png  
  4. กดที่ปุ่ม Power ที่อยู่ที่ด้านล่างของแว่นตา. ไฟสีเขียวจะกะพริบทุก ๆ 3 ถึง 5 วินาที เป็นการแสดงให้ทราบว่า แว่นตานั้นได้เปิดการทำงาน.
   /support/attachments/406409/png62106.png
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีไฟสีเขียวแสดงขึ้นมาหลังจากที่กดปุ่มเพาเวอร์, แบตเตอรี่ในแว่นตานั้นอาจจะมีการใส่ไว้ไม่ถูกต้องหรืออาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนด้วยก้อนใหม่.

  5. ใส่แว่นตาในขณะที่อยู่ด้านหน้าทีวี.
   หมายเหตุ: อาจจะต้องใช้เวลาชั่วครู่เพื่อให้แว่นตาทำการซิ้งค์เข้ากับเครื่องทีวีให้เสร็จ.