หมายเลข ID หัวข้อ : 00153651 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2017

เมื่อใช้การเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างตัวเครื่อง และ ทีวี ในบางครั้งเสียงจะไม่มีออกมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับจะเกิดอาการเมื่อใด.

ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาหลังจากที่เปิดเพาเวอร์

ให้ปิดเครื่อง และรอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะเปิดตัวเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป ให้ปิดทีวี และรอประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะเปิดทีวีขึ้นมาใหม่.

ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาหลังจากที่สั่ง เปลี่ยนช่องทีวี หรือ เครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่

ถ้าหากอินพุทของเครื่อง สลับไปที่ OPTICAL เมื่อสั่งงานอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง เสียงจะไม่มีออกมาจากทีวี.
ในกรณีนี้, ให้เลือกที่ MENU - AUDIO - TV AU บนตัวเครื่อง และเปลี่ยนการตั้งค่าไปเป็น HDMI.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการใช้งาน, ดูจากคู่มือ.