หมายเลข ID หัวข้อ : 00158911 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2017

บางปุ่มใน Android TV และรีโมทคอนโทรลของทีวี ไม่ตอบสนองหลังการรีบูตทีวีขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในหนึ่งหรือสองนาทีหลังการเปิดขึ้นมาของทีวี ทีวีนั้นจะไม่ตอบสนองในบางปุ่ม เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นทำงาน.
กรุณารอ 1-2 นาที, จากนั้นให้ลองกดที่ปุ่มต่าง ๆ นั้นอีกครั้ง.

ด้านล่างนี้เป็นปุ่ม ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบนี้:

ปุ่มต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล:

 • GUIDE*
 • DISCOVER*
 • NETFLIX*
 • ACTION MENU
 • SYNC MENU
 • INPUT
 • TV
 • HELP
 • TITLE LIST
 • Wide Mode

* ไม่ได้มีบริการคอนเทนท์ครบทั้งหมดอยู่ในประเทศต่่าง ๆ ครบทุกประเทศ

ปุ่มต่าง ๆ ในตัวเครื่องทีวี:

 • INPUT
 • TV