หมายเลข ID หัวข้อ : 00158911 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2017

บางปุ่มใน Android TV และรีโมทคอนโทรลของทีวี ไม่ตอบสนองหลังการรีบูตทีวีขึ้นมา.

  ในหนึ่งหรือสองนาทีหลังการเปิดขึ้นมาของทีวี ทีวีนั้นจะไม่ตอบสนองในบางปุ่ม เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นทำงาน.
  กรุณารอ 1-2 นาที, จากนั้นให้ลองกดที่ปุ่มต่าง ๆ นั้นอีกครั้ง.

  ด้านล่างนี้เป็นปุ่ม ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบนี้:

  ปุ่มต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล:

  • GUIDE*
  • DISCOVER*
  • NETFLIX*
  • ACTION MENU
  • SYNC MENU
  • INPUT
  • TV
  • HELP
  • TITLE LIST
  • Wide Mode

  * ไม่ได้มีบริการคอนเทนท์ครบทั้งหมดอยู่ในประเทศต่่าง ๆ ครบทุกประเทศ

  ปุ่มต่าง ๆ ในตัวเครื่องทีวี:

  • INPUT
  • TV