หมายเลข ID หัวข้อ : 00156589 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

ฟังก์ชัน Motion Gesture ไม่ทำงาน.

    ให้ทำการปัดนิ้วให้ห่าง 5 ซม.จากผิวหน้าของตัวเครื่อง.
    ฟังก์ชัน Motion Gesture จะไม่ทำงาน ถ้าหากท่านทำการปัดนิ้วห่างเกิน 5 ซม.
    ห้ามใส่วัตถุใด ๆ ไว้ด้านบนสุดของตัวเครื่อง.