หมายเลข ID หัวข้อ : 00202140 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

วิธีการสร้างแบ็คอัปของ Registry.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขค่า Registry,ขอแนะนำให้ทำการแบ็คอัปค่า Registry นั้นไว้ก่อน. ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ตัวแก้ไข Registry ที่ไม่ถูกต้องสามารถจะทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญได้ ที่อาจจะต้องมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการลงไปใหม่ และอาจจะส่งผลให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้.

กระบวนการสร้างการแบ็คอัปของ Registry จะแปรผันไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. เลือกลิงค์ที่เหมาะสมด้านล่างนี้ และทำตามขั้นตอนเพื่อทำการสร้างการแบ็คอัปให้กับ Registry.