หมายเลข ID หัวข้อ : 00153388 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/10/2017

ฉันจะสามารถทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ USB นี้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับตัวเครื่องได้หรือไม่?

    แบตเตอรี่สามารถจะทำการชาร์จไฟได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นี้เข้ากับตัวเครื่องได้ในขณะที่เปิดตัวเครื่องอยู่.