หมายเลข ID หัวข้อ : 00153630 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2016

ถึงแม้ว่า ระบบสเตอริโอไม่ได้เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา แต่จะได้ยินเสียงนอยส์รบกวนจากพัดลมได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากมีการเปิดโหมด DEMO ไว้, ระบบสเตอริโอนั้น จะเข้าสู่โหมด DEMO เมื่อท่านปิดเพาเวอร์. ในโหมดนี้, ไฟ LED จะติดสว่างและพัดลมจะหมุน.

ถ้าต้องการจะปิดโหมด DEMO, ให้กดปุ่ม DISPLAY บนรีโมทในขณะนี่ระบบสเตอริโอนั้นปิดเพาเวอร์อยู่ โดยการกดซ้ำ ๆ จนกระทั่งหน้าจอแสดงการสาธิตนั้นหายไป.

หมายเหตุ: โหมด DEMO จะมีการเปิดไว้ในค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.