หมายเลข ID หัวข้อ : 00128756 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถเริ่มการทำงานของฟีเจอร์จำลองหน้าจอ (Screen mirroring) ได้.

  การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) เป็นฟีเจอร์ที่จะอนุญาตให้ท่านทำการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยกันได้ (แทปเล็ต, โทรศัพท์, ฯลฯ.) บนหน้าจอโทรทัศน์ของท่าน.

  หมายเหตุ:

  • ฟีเจอร์นี้จะใช้การทำงานของ Miracast เพื่อทำการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ของท่านกับเครื่องรับ AV Receiver. อุปกรณ์ของท่านต้องรองรับการทำงานของ Miracast (Screen mirroring) เพื่อที่จะให้ฟีเจอร์นี้ทำงานได้.
   ถ้าต้องการตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านว่า เป็นอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast หรือไม่, ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้.
   http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-miracast
  • การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) จะไม่ได้ใช้เครือข่ายไร้สายในบ้านของท่าน.
  • ในระหว่างที่ท่านใช้การจำลองหน้าจอ, การเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของอุปกรณ์ของท่านจะถูกปิดการเชื่อมต่อลงไป.
  • ผลิตภัณฑ์ของ Apple จะไม่ทำงานกับ Miracast (Screen mirroring).

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อใช้การจำลองหน้าจอ:

  1. กด MIRRORING.
   ท่านสามารถทำการเลือก Watch - Screen mirroring จากเมนู Home ได้.
  2. เปิดแอพพลิเคชั่น Screen mirroring ที่รีโมทของท่านขึ้นมา.
  3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ.
   เปิดการทำงานของฟังก์ชั่น Screen mirroring จากอุปกรณ์มือถือของท่าน.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์มือถือของท่าน.