หมายเลข ID หัวข้อ : 00153372 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

4K pass-through และ 4K upscaling คืออะไร?

  ฟีเจอร์ 4K pass-through จะอนุญาตให้ข้อมูลส่งผ่านระบบไปได้โดยไม่มีการลดคุณภาพของรูปภาพลง, และใช้งานร่วมกัน HDCP 2.2 ได้.
  ตัว AV receiver ที่มีฟีเจอร์ 4K pass-through จะให้สัญญาณหน้าจอ 4K จากอุปกรณ์วิดีโอ เช่น ทีวีหรือเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ที่ทำงานได้กับ 4K ในขณะที่ยังคงคุณภาพ 4K ไว้เหมือนเดิม.

  ฟีเจอร์ 4K upscaling จะอนุญาตให้ข้อมูลความละเอียดต่ำทำการยกระดับ (upscale) ไป เป็นสัญญาณความละเอียดสูง 4K ได้.
  เครื่อง AV receiver ที่มีฟีเจอร์ 4K upscaling จะทำให้ท่านเล่นสัญญาณวิดีโอที่ป้อนเข้ามาทาง HDMI ได้อย่างราบรื่นโดยมีสีที่เข้มข้น.

  Image

  Image

  14K pass-through
  24K upscaling
  A4K-compatible video source
  B: 4K-compatible Projector/TV
  C: Image source
  D: HDMI cable
  E: 4K images
  F: Full HD images


  หมายเหตุ:

  • HDCP 2.2 เป็นมาตรฐานของการฉายภาพคอนเทนท์ ที่ต้องใช้ในการเล่นคอนเทนท์ 4K ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้.
  • เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้, ท่านต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นโดยใช้สาย High Speed HDMI.
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น ๆ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อจำกัดต่าง ๆ ในแต่ละฟังก์ชั่น.