หมายเลข ID หัวข้อ : 00130625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับโทรทัศน์

  ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  KDL-LX900
  KDL-LX903
  KDL-LX904
  KDL-LX905
  XBR-LX900
  XBR-LX905
  KDL-HX900
  KDL-HX903
  KDL-HX905
  XBR-HX905
  XBR-HX909
  KDL-HX800
  KDL-HX803
  KDL-HX805
  KDL-HX700
  KDL-HX701
  KDL-HX703
  KDL-HX705
  KDL-NX800
  KDL-NX801
  KDL-NX803
  KDL-NX805
  KDL-NX807
  KDL-NX810
  KDL-NX811
  KDL-NX813
  KDL-NX815
  KDL-NX817
  KDL-NX700
  KDL-NX703
  KDL-NX705
  KDL-NX710
  KDL-NX711
  KDL-NX713
  KDL-NX715
  KDL-NX717
  KDL-NX503
  KDL-EX700
  KDL-EX701
  KDL-EX703
  KDL-EX705
  KDL-EX706
  KDL-EX707
  KDL-EX708
  KDL-EX709
  KDL-EX710
  KDL-EX711
  KDL-EX713
  KDL-EX715
  KDL-EX716
  KDL-EX717
  KDL-EX718
  KDL-EX719
  KDL-EX600
  KDL-EX603
  KDL-EX605
  KDL-EX607
  KDL-EX500
  KDL-EX501
  KDL-EX503
  KDL-EX504
  KDL-EX505
  KDL-EX507
  KDL-EX508
  KDL-EX400
  KDL-EX403
  KDL-EX405
  KDL-EX406
  KDL-EX407
  KDL-EX40B
  KDL-EX43B
  KDL-EX305
  KDL-EX306
  KDL-EX308
  KDL-BX405
  KDL-BX305
  KDL-PX300
  NSX-GT1
  KDL-HX920
  KDL-HX923
  KDL-HX925
  XBR-HX920
  XBR-HX925
  XBR-HX927
  XBR-HX929
  KDL-HX820
  KDL-HX823
  KDL-HX825
  KDL-HX827
  KDL-HX720
  KDL-HX723
  KDL-HX725
  KDL-HX729
  KDL-NX720
  KDL-NX723
  KDL-NX725
  KDL-NX727
  KDL-EX720
  KDL-EX721
  KDL-EX723
  KDL-EX724
  KDL-EX725
  KDL-EX726
  KDL-EX727
  KDL-EX728
  KDL-EX729
  KDL-CX520
  KDL-CX521
  KDL-CX523
  KDL-CX525
  KDL-CX527
  XBR-X900
  XBR-X905
  KD-X9000
  KD-X9005
  KDL-EX645 *1
  KDL-EX640 *1
  KDL-EX550
  KDL-EX553
  KDL-EX555
  KDL-EX557
  KDL-EX650
  KDL-EX651
  KDL-EX653
  KDL-EX655
  KDL-EX657
  KDL-EX65A
  KDL-HX750
  KDL-HX751
  KDL-HX752
  KDL-HX753
  KDL-HX755
  KDL-HX756
  KDL-HX757
  KDL-HX758
  KDL-HX759
  KDL-HX75A
  KDL-HX75G
  KDL-HX850
  KDL-HX853
  KDL-HX855
  KDL-HX857
  KDL-HX950
  KDL-HX953
  KDL-HX955
  KDL-NX650
  KDL-NX655
  XBR-HX950
  XBR-HX955
  XBR-HX957
  KD-X8500A
  KD-X8504A
  KD-X8505A
  XBR-X850A
  XBR-X855A
  KD-X9000A
  KD-X9004A
  KD-X9005A
  XBR-X900A
  XBR-X905A
  XBR-X907A
  KDL-S990A
  KDL-S995A
  KDL-W503A
  KDL-W600A
  KDL-W603A
  KDL-W605A
  KDL-W607A
  KDL-W650A
  KDL-W651A
  KDL-W653A
  KDL-W654A
  KDL-W655A
  KDL-W656A
  KDL-W657A
  KDL-W658A
  KDL-W670A
  KDL-W674A
  KDL-W680A
  KDL-W685A
  KDL-W700A
  KDL-W704A
  KDL-W705A
  KDL-W707A
  KDL-W708A
  KDL-W800A
  KDL-W801A
  KDL-W802A
  KDL-W804A
  KDL-W805A
  KDL-W806A
  KDL-W807A
  KDL-W808A
  KDL-W809A
  KDL-W850A
  KDL-W855A
  KDL-W900A
  KDL-W904A
  KDL-W905A
  KDL-W950A
  KDL-W954A
  KDL-W955A
  KDL-W957A
  KLV-R402A *1
  KLV-R407A *1
  KLV-R422A *1
  KDL-R433A *1
  KDL-R435A *1
  KLV-R452A *1
  KLV-R457A *1
  KLV-R472A *1
  KDL-R483A *1
  KDL-R485A *1
  KLV-R300A *1
  KDL-R400A *1
  KDL-R405A *1
  KDL-R407A *1
  KDL-R420A *1
  KLV-R421A *1
  KDL-R423A *1
  KDL-R424A *1
  KDL-R425A *1
  KLV-R426A *1
  KLV-R429A *1
  KDL-R434A *1
  KDL-R450A *1
  KDL-R453A *1
  KDL-R455A *1
  KDL-R457A *1
  KDL-R470A *1
  KLV-R470A *1
  KDL-R471A *1
  KDL-R473A *1
  KDL-R474A *1
  KDL-R475A *1
  KLV-R476A *1
  KLV-R479A *1
  KDL-R500A *1
  KDL-R505A *1
  KDL-R507A *1
  KDL-R520A *1
  KDL-R550A *1
  KDL-R551A *1
  KDL-R555A *1
  KDL-R556A *1
  KDL-R557A *1
  KD-S9000B
  KD-S9005B
  KD-X8000B
  XBR-X800B
  KDL-X830B
  KD-X8500B
  KD-X8505B
  XBR-X850B
  XBR-X855B
  XBR-X857B
  KD-X9000B
  KD-X9005B
  XBR-X900B
  XBR-X905B
  XBR-X907B
  KD-X9500B
  KD-X9505B
  XBR-X950B
  XBR-X955B
  XBR-X957B
  KDL-W580B
  KDL-W585B
  KDL-W590B
  KDL-W600B
  KDL-W605B
  KDL-W607B
  KDL-W608B
  KDL-W609B
  KDL-W610B
  KDL-W630B
  KDL-W700B
  KJ-W700C
  KDL-W705B
  KDL-W705C
  KDL-W706B
  KDL-W708B
  KDL-W790B
  KDL-W800B
  KDL-W805B
  KDL-W807B
  KDL-W808B
  KDL-W815B
  KDL-W817B
  KDL-W828B
  KDL-W829B
  KDL-W830B
  KDL-W840B
  KDL-W850B
  KDL-W855B
  KDL-W856B
  KDL-W857B
  KDL-W858B
  KDL-W900B
  KDL-W950B
  KDL-W955B
  KDL-W957B
  KDL-WM15B
  KDL-R300B
  KLV-R302B
  KDL-R303B
  KDL-R304B
  KDL-R305B
  KLV-R306B
  KDL-R350B
  KLV-R352B
  KDL-R353B
  KDL-R355B
  KDL-R410B
  KLV-R412B
  KDL-R413B
  KDL-R415B
  KDL-R420B
  KLV-R422B
  KDL-R423B
  KDL-R424B
  KDL-R425B
  KLV-R426B
  KDL-R427B
  KDL-R428B
  KDL-R429B
  KDL-R430B
  KDL-R433B
  KDL-R435B
  KDL-R450B
  KDL-R453B
  KDL-R455B
  KDL-R470B
  KLV-R472B
  KDL-R473B
  KDL-R475B
  KDL-R477B
  KDL-R478B
  KDL-R479B
  KDL-R480B
  KLV-R482B
  KDL-R483B
  KDL-R485B
  KDL-RM10B
  KDL-RM5B
  KLV-P402B
  KLV-P412B
  KLV-P422B
  KDL-R330B
  KDL-R354B
  KDL-R380B
  KDL-R510A
  KD-S8005C
  KD-S8505C
  XBR-X810C
  KD-X8300C
  KD-X8301C
  KD-X8305C
  KD-X8307C
  KD-X8308C
  KD-X8309C
  XBR-X830C
  XBR-X835C
  XBR-X837C
  KJ-X8500C
  KD-X8501C
  KD-X8505C
  KD-X8507C
  KD-X8508C
  KD-X8509C
  XBR-X850C
  XBR-X855C
  XBR-X857C
  KJ-X9000C
  KD-X9005C
  XBR-X900C
  XBR-X907C
  XBR-X910C
  KJ-X9300C
  KD-X9305C
  XBR-X930C
  KJ-X9400C
  KD-X9405C
  XBR-X940C
  XBR-X945C
  KDL-FA95C
  KDL-FA97C
  KDL-W755C
  KDL-W756C
  KDL-W800C ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:<\/p>\nสภาวะแวดล้อมการใช้งาน:<\/span>
  \n
   \n
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.<\/li>\n
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.<\/li>\n<\/ul>\n

   สัญลักษณ์:<\/span>
   \n✓ : ใช้งานร่วมกันได้
   \n- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
   \n? : กำลังทดสอบ<\/p>\n<\/a>\n

   \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
   รุ่น<\/td>\nWindows 10 Home<\/td>\nWindows 10 Pro<\/td>\nหมายเหตุ<\/td>\n<\/tr>\n
   32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n32 bit<\/td>\n64 bit<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX904<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-LX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-LX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX903<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX909<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX800<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX801<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX803<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX805<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX807<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX810<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX811<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX813<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX815<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX817<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX700<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX701<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX703<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX705<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX706<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX707<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX708<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX709<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX710<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX711<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX713<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX715<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX716<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX717<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX718<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX719<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX600<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX603<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX605<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX607<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX500<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX501<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX503<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX504<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX505<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX507<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX508<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX400<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX403<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX406<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX407<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX40B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX43B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX306<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX308<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-BX405<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-BX305<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-PX300<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   NSX-GT1<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX923<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX920<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX925<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX927<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX929<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX820<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX823<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX825<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX827<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX720<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX721<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX723<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX724<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX725<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX726<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX727<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX728<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX729<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX520<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX521<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX523<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX525<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-CX527<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X905<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9000<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX645<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX640<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX550<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX553<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX555<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX557<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX651<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX653<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX657<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-EX65A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX750<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX751<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX752<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX753<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX755<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX756<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX757<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX758<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX759<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX75A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX75G<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX850<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX853<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX855<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX857<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX953<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX650<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-NX655<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX950<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX955<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-HX957<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8504A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9000A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9004A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X907A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-S990A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-S995A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W503A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W600A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W603A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W605A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W607A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W650A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W651A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W653A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W654A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W655A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W656A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W657A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W658A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W670A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W674A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W680A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W685A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W700A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W704A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W705A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W707A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W708A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W800A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W801A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W802A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W804A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W805A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W806A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W807A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W808A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W809A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W850A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W855A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W900A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W904A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W905A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W950A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W954A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W955A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W957A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R402A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R422A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R433A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R435A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R452A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R472A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R483A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R485A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R300A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R400A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R405A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R407A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R420A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R421A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R423A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R424A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R425A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R426A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R429A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R434A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R450A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R453A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R455A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R457A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R470A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R471A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R473A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R474A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R475A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R476A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R479A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R500A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R505A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R507A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R520A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R550A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R551A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R555A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R556A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R557A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n*1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-X830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9000B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X905B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X907B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9500B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9505B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W580B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W585B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W590B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W600B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W605B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W607B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W608B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W609B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W610B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W630B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W700B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-W700C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W705B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W705C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W706B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W708B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W790B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W800B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W805B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W807B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W808B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W815B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W817B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W828B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W829B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W830B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W840B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W850B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W855B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W856B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W857B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W858B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W900B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W950B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W955B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W957B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-WM15B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R300B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R302B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R303B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R304B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R305B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R306B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R350B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R352B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R353B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R355B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R410B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R413B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R415B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R420B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R423B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R424B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R425B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R426B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R427B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R428B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R429B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R430B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R433B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R435B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R450B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R453B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R455B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R470B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R472B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R473B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R475B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R477B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R478B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R479B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R480B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-R482B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R483B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R485B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-RM10B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-RM5B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-P402B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-P412B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KLV-P422B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R330B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R354B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R380B<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-R510A<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S8005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-S8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X810C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8301C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8307C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8308C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8309C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X830C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X835C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X837C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X8500C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8501C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8505C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8507C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8508C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X8509C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X850C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X855C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X857C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X9000C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9005C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X900C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X907C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X910C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X9300C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9305C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X930C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KJ-X9400C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KD-X9405C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X940C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   XBR-X945C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-FA95C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-FA97C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W755C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W756C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
   KDL-W800C<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n✓<\/td>\n