หมายเลข ID หัวข้อ : 00148137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

ทำไมถึงมีไอคอนของรูปปลั๊กไฟ และลูกศรหมุนวนแสดงบนทีวี?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไอคอนรูปปลั๊กไฟ และลูกศรหมุนวนเป็นการแสดงให้ทราบว่าในตอนนั้นทีวีกำลังมีการอัพเดตซอฟต์แวร์. อันนี้ไม่ได้เป็นไอคอนแสดงถึงความผิดพลาด . กรุณารอให้ซอฟต์แวร์ดำเนินการอัพเดตให้เสร็จก่อน.

หมายเหตุ:

  1. การอัพเดตของซอฟต์แวร์อาจจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที. ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายนั้น ๆ
  2. ห้ามทำการตัดการเชื่อมต่อของเครือข่ายและสายไฟกำลังออกจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จ. ท่านจะไม่สามารถใช้งานทีวีนั้นได้ในขณะที่มีการอัพเดตอยู่.

รูปถ่ายหน้าจอของไอคอนปลั๊กไฟ.Power Plug Icon