หมายเลข ID หัวข้อ : 00124355 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/12/2016

วิธีการใช้ Google Cast

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Google Cast เป็นวิธีการใหม่และเป็นวิธีการที่ง่ายในการเพลิดเพลินกับบริการสตรีมมิ่งหลัก ๆ ได้แก่ Pandora, Google Play Music, และ อื่น ๆ อีกมากมายในลำโพงที่บ้านของท่าน.

ถ้าต้องการจะใช้ Google Cast
ให้แตะที่ปุ่ม cast ในแอพออดิโอที่ท่านชื่นชอบใน Android หรือ iOS, และ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ออดิโอเพื่อเริ่มต้นการทำงาน.

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS, การทำงานอย่างจำกัดอาจจะเกิดขึ้นกับแอพที่ใช้งานด้วยกันได้กับ Google cast. ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์สนับสนุน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.