หมายเลข ID หัวข้อ : 00140397 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2018

วิธีการเปิดและใช้ Vewd (Opera) Internet Browser ใน Android TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นว่า Vewd (formerly Opera) Browser ทำงานอย่างไร.

ข้อสำคัญ:

การเปิด Vewd Browser

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม HOME .
 2. ในหน้าจอ HOME , เลื่อนลงมาที่ Apps และเลือกที่ Vewd BROWSER.

การออกจาก Vewd Browser

 1. ขยับเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ และเลือกที่ ไอคอน Vewd.
 2. ในรายการเมนู, เลื่อนลงไป และเลือกที่ Exit.
 3. ในหน้าจอ Exit , เลือกที่ OK.

การใส่ที่อยู่ URL

 1. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นข้างบน ซ้ำ ๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์ขึ้นไปที่ส่วนบนของหน้าจอ ที่เป็นแถบแอดเดรส.
 2. กดที่ปุ่ม enter .
 3. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้ใส่ข้อความที่จะค้นหาหรือที่อยู่ของเว็บ.
 4. เลือกที่ GO.

คลิกหรือเลือกที่รายการ

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ใช้ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นบน, ชี้ลงล่าง, ชี้ไปทางซ้าย และชี้ไปทางขวา ทำการขยับเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี เพื่อเลือกรายการ.
 2. กดที่ปุ่ม enter เพื่อเลือกรายการที่ต้องการนั้น.
  • ตัว Vewd Browser นี้ไม่รองรับไฟล์ประเภท PDF. กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้.

เพื่อทำการเลื่อนหน้าจอทีวี โดยใช้ รีโมทคอนโทรลแบบแป้นสัมผัสนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: (สำหรับทีวีที่ผลิตในปี 2015)

 • ปัดลง หรือ ปัดขึ้น ตามด้านขวาของแป้นสัมผัส.

การโหลดใหม่ และการท่องหน้าเว็บ

 • เพื่อทำการโหลดหน้าเว็บใหม่ ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนสุดของหน้าจอและเลือกที่ .
 • เพื่อไปที่ยังหน้าถัดไป ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอและเลือกที่ , หรือกดที่ปุ่มสีน้ำเงิน บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.
 • เพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้ ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ หรือกดที่ปุ่มสีเหลือง บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

การลงทะเบียนที่คั่นหน้า(Bookmark)

 1. โหลดหน้าที่ท่านต้องการจะลงทะเบียนไปที่ Bookmarksของท่าน.

  วิธีการที่ 1:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ Bookmarks.
  2. เลือกที่ Add to Bookmark.

  วิธีการที่ 2:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ ไอคอน Vewd.
  2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Add to Bookmark.
 2. เลือกที่ OK เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา.

ขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ไอคอน Vewd .
 2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
 3. ในรายการเมนู Settings ให้เลือกที่ Zoom.

การลบประวัติการเข้าชม

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
 2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
 3. ในรายการเมนู Settings , เลือกที่ Clear history.

เปิดโหมด Accessibility

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
 2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
 3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Accessibility Mode Off.
  • จะเปลี่ยนเป็น Accessibility Mode On เมื่อท่านเลือกที่ตัวเลือกนี้.

แสดงแถบเมนูตลอดเวลา

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
 2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
 3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Always Show Menu Bar Off.
  • จะเปลี่ยนไปเป็น Always Show Menu Bar On เมื่อท่านเลือกตัวเลือกนี้.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะสามารถตั้งหน้าเว็บเป็นหน้าแรกของ Vewd (Opera) Internet Browser ได้หรือไม่?