หมายเลข ID หัวข้อ : 00140397 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2019

วิธีการเข้าและใช้ Internet Browser ใน Android TV™

  หัวข้อนี้ จะอธิบายข้อมูลเบื้องต้นในการวิธีการทำงานของ Internet Browser(*)
  *ชื่ออย่างเป็นทางการของ Internet Browser คือ Vewd (ก่อนหน้านี้คือ Opera) Internet Browser

  ข้อสำคัญ:

  หมายเหตุ: สำหรับเครื่องอื่น ๆที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  วิธีการเข้าและใช้ Internet browser ของทีวี

  การเข้า Internet Browser
  การออกจาก Internet Browser
  การป้อน URL Address
  การคลิกหรือเลือกรายการ
  การ Reload และ Navigate หน้าเว็บต่างๆ
  การเก็บ Bookmark
  การขยายหน้าจอ
  การลบประวัติ
  การเปิดโหมดช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility Mode)
  การแสดง แถบเมนู(Menu Bar)ตลอดเวลา
  รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


  การเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม HOME
  2. เฉพาะสำหรับ Android™ 8.0 เท่านั้น: เลือกที่ แอปพลิเคชัน
  3. ในกลุ่มของ Apps เลือกที่ Internet Browser

  การออกจาก Internet Browser

  1. ขยับเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ และเลือกที่ ไอคอน Vewd
  2. ในรายการเมนู เลื่อนลงไป และเลือกที่ Exit
  3. ในหน้าจอ Exit เลือกที่ OK

  การใส่ที่อยู่ URL

  1. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นข้างบน ซ้ำๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์ขึ้นไปที่ส่วนบนของหน้าจอ ที่เป็นแถบแอดเดรส
  2. กดที่ปุ่ม enter
  3. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้ใส่ข้อความที่จะค้นหาหรือที่อยู่ของเว็บ
  4. เลือกที่ GO

  คลิกหรือเลือกที่รายการ

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ใช้ปุ่มลูกศร ชี้ขึ้นบน ชี้ลงล่าง ชี้ไปทางซ้าย และ ชี้ไปทางขวา ทำการขยับเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี เพื่อเลือกรายการ
  2. กดที่ปุ่ม enter เพื่อเลือกรายการที่ต้องการนั้น

   เพื่อทำการเลื่อนหน้าจอทีวี โดยใช้ รีโมทคอนโทรลแบบแป้นสัมผัสนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: (สำหรับทีวีที่ผลิตในปี 2015)

   • ปัดลง หรือ ปัดขึ้น ตามด้านขวาของแป้นสัมผัส

   การโหลดใหม่ และการท่องหน้าเว็บ

   • เพื่อทำการโหลดหน้าเว็บใหม่ ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนสุดของหน้าจอและเลือกที่
   • เพื่อไปที่หน้าถัดไป ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอและเลือกที่ หรือกดที่ปุ่มสีน้ำเงิน บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
   • เพื่อกลับไปที่หน้าเว็บก่อนหน้านี้ ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ หรือกดที่ปุ่มสีเหลือง บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

   การลงทะเบียนบุ๊คมาร์ค (Bookmark)

   1. โหลดหน้าที่ท่านต้องการจะลงทะเบียน ไปที่ Bookmarksของท่าน

    วิธีการที่ 1:

    1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ Bookmarks
    2. เลือกที่ Add to Bookmark

    วิธีการที่ 2:

    1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ ไอคอน Vewd
    2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Add to Bookmark
   2. เลือกที่ OK เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา

   ขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd
   2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings
   3. ในรายการเมนู Settings ให้เลือกที่ Zoom.

   หมายเหตุ: ท่านยังสามารถทำการขยายหน้าจอได้โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   จะทำการซูมเข้าเมื่อใช้ Internet Browser ใน Android TV™ ได้อย่างไร?

   การลบประวัติการเข้าชม

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd
   2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings
   3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Clear history

   เปิดโหมด Accessibility

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd
   2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings
   3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Accessibility Mode Off
    • จะเปลี่ยนเป็น Accessibility Mode On เมื่อท่านเลือกที่ตัวเลือกนี้

   แสดงแถบเมนูตลอดเวลา

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd
   2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings
   3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Always Show Menu Bar Off
    • จะเปลี่ยนไปเป็น Always Show Menu Bar On เมื่อท่านเลือกตัวเลือกนี้

   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

   ฉันสามารถตั้งให้เว็บไซต์หนึ่งเป็นหน้าหลักของ Internet Browser ได้หรือไม่?

    

   *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.