หมายเลข ID หัวข้อ : 00140397 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

วิธีการเข้าและใช้ Internet Browser ใน Android TV™.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้ จะอธิบายข้อมูลเบื้องต้นในการวิธีการทำงานของ Internet Browser(*)
*ชื่ออย่างเป็นทางการของ Internet Browser คือ Vewd (ก่อนหน้านี้คือ Opera) Internet Browser.

ข้อสำคัญ:

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องอื่น ๆที่ไม่ใช่ Android TV, ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
วิธีการเข้าและใช้ Internet browser ของทีวี.
 

การเข้า Internet Browser
การออกจาก Internet Browser
การป้อน URL Address
การคลิกหรือเลือกรายการ
การ Reload และ Navigate หน้าเว็บต่าง ๆ
การเก็บ Bookmark
การขยายหน้าจอ
การลบประวัติ
การเปิดโหมดช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility Mode)
การแสดง แถบเมนู(Menu Bar)ตลอดเวลา
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


การเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เฉพาะสำหรับ Android™ 8.0 เท่านั้น: เลือกที่ Apps.
 3. ในกลุ่มของ Apps, เลือกที่ Internet Browser.

การออกจาก Internet Browser

 1. ขยับเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ และเลือกที่ ไอคอน Vewd.
 2. ในรายการเมนู, เลื่อนลงไป และเลือกที่ Exit.
 3. ในหน้าจอ Exit , เลือกที่ OK.

การใส่ที่อยู่ URL

 1. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นข้างบน ซ้ำ ๆ จนกระทั่งเคอร์เซอร์ขึ้นไปที่ส่วนบนของหน้าจอ ที่เป็นแถบแอดเดรส.
 2. กดที่ปุ่ม enter .
 3. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้ใส่ข้อความที่จะค้นหาหรือที่อยู่ของเว็บ.
 4. เลือกที่ GO.

คลิกหรือเลือกที่รายการ

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ใช้ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นบน, ชี้ลงล่าง, ชี้ไปทางซ้าย และชี้ไปทางขวา ทำการขยับเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี เพื่อเลือกรายการ.
 2. กดที่ปุ่ม enter เพื่อเลือกรายการที่ต้องการนั้น.

  เพื่อทำการเลื่อนหน้าจอทีวี โดยใช้ รีโมทคอนโทรลแบบแป้นสัมผัสนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: (สำหรับทีวีที่ผลิตในปี 2015)

  • ปัดลง หรือ ปัดขึ้น ตามด้านขวาของแป้นสัมผัส.

  การโหลดใหม่ และการท่องหน้าเว็บ

  • เพื่อทำการโหลดหน้าเว็บใหม่ ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนสุดของหน้าจอและเลือกที่ .
  • เพื่อไปที่ยังหน้าถัดไป ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอและเลือกที่ , หรือกดที่ปุ่มสีน้ำเงิน บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.
  • เพื่อกลับไปที่หน้าเว็บก่อนหน้านี้ ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ หรือกดที่ปุ่มสีเหลือง บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

  การลงทะเบียนที่คั่นหน้า(Bookmark)

  1. โหลดหน้าที่ท่านต้องการจะลงทะเบียนไปที่ Bookmarksของท่าน.

   วิธีการที่ 1:

   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ Bookmarks.
   2. เลือกที่ Add to Bookmark.

   วิธีการที่ 2:

   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ และเลือกที่ ไอคอน Vewd.
   2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Add to Bookmark.
  2. เลือกที่ OK เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา.

  ขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
  2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
  3. ในรายการเมนู Settings ให้เลือกที่ Zoom.

  หมายเหตุ: ท่านยังสามารถทำการขยายหน้าจอได้โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  จะทำการซูมเข้าเมื่อใช้ Internet Browser ใน Android TV™ ได้อย่างไร?
   

  การลบประวัติการเข้าชม

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
  2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
  3. ในรายการเมนู Settings , เลือกที่ Clear history.

  เปิดโหมด Accessibility

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
  2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
  3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Accessibility Mode Off.
   • จะเปลี่ยนเป็น Accessibility Mode On เมื่อท่านเลือกที่ตัวเลือกนี้.

  แสดงแถบเมนูตลอดเวลา

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ขยับเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อเลือกที่ ไอคอน Vewd.
  2. ในรายการเมนู ให้เลือกที่ Settings.
  3. ในรายการเมนู Settings เลือกที่ Always Show Menu Bar Off.
   • จะเปลี่ยนไปเป็น Always Show Menu Bar On เมื่อท่านเลือกตัวเลือกนี้.

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ฉันสามารถตั้งให้เว็บไซต์หนึ่งเป็นหน้าหลักของ Internet Browser ได้หรือไม่?

   

  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.