หมายเลข ID หัวข้อ : 00199338 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2018

รูปถ่ายหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB จะสามารถลบออกโดยใช้ Photo Sharing Plus ได้หรือไม่?

  ในขณะนี้, Photo Sharing Plus ไม่สามารถใช้ลบรูปถ่าย วิดีโอ หรือคอนเทนท์อื่่น ๆ ได้.
  หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้ว ท่านสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลบรูปถ่าย โดยใช้แอปพลิเคชัน Album ได้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Album ในกลุ่มของApps.
  3. เลือกที่ Folders.
  4. เลือกคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะลบ.
  5. กดที่ปุ่ม Action Menu ในขณะที่แสดงคอนเทนท์นั้นอยู่.
  6. เลือกที่ Album, จากนั้นเลือกที่Delete.

  กรุณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ของท่านทำการลบคอนเทนท์อื่นในอุปกรณ์ USB ของท่าน.

  ถ้าต้องการจะทราบวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับ Android TV ของท่าน, กรุณาอ้างอิงกับ วิธีทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.