หมายเลข ID หัวข้อ : 00203436 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ทีวีนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์แบบ(แอคเซสพอยต์)แบบไร้สาย ได้เมื่อใช้ Connect จากตัวเลือก WPS.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 • ทีวีไม่สามารถหาเราท์เตอร์แบบไร้สายได้
 • มีข้อความ, Another WPS session is in progress. Try again in a few minutes, แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเชื่อมต่อโดยการใช้ Connect via WPS ในระหว่าง Initial Setup.

 

ถ้าหาก BRAVIA TV ตรวจไม่พบเราท์เตอร์แบบไร้สายหลังจากผ่านไปสองสามนาที หรือถ้ามีข้อความ Another WPS session is in progress, แสดงขึ้นมาในระหว่าง Initial Setup, ท่านจะต้องปรับการตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง.

 

จากนั้น, ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตนเอง.

 • ในระหว่าง Initial Setup

  กดที่ปุ่ม BACK, และเลือกเราท์เตอร์ไร้สายของท่านจากหน้าจอSelect your Wi-Fi network.

 • ไม่ใช้ระหว่าง Initial Setup
   
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Network Setup.
  5. เลือกที่  Expert.
   • สำหรับ Android OS5(Lollipop) และ OS6(Marshmallow):
    เลือกที่ Wi-Fi, จากนั้นเลือกเราท์เตอร์แบบไร้สายของท่าน.
   • สำหรับ Android OS7(Nougat):
    เลือกที่ เราท์เตอร์ไร้สายของท่านในAvailable networks.