หมายเลข ID หัวข้อ : 00133082 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2015

ฉันจะทำการปรับค่ารูเปิดรับแสงในระหว่างที่บันทึกภาพยนตร์ได้อย่างไร?

  สำคัญ: ถ้าหากท่านเปลี่ยนค่ารูเปิดรับแสงในระหว่างที่ทำการบันทึกภาพยนตร์, อาจจะมีเสียงคลิกดังขึ้นมา ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.
  ถ้าหากเสียงคลิกนั้นดังรบกวนมาก, ขอแนะนำให้ท่านใช้ไมโครโฟนภายนอก, ปรับตั้ง Audio Recording ไปที่ Off, หรือปรับเปลี่ยนที่ Audio Rec Level.

  1. ตั้งค่าโหมด dial ไปที่ Image(Movie).

  2. กดปุ่ม Fn และ เลือก Image(Aperture Priority) หรือ Image(Manual Exposure).

  3. ตั้งค่ารูเปิดรับแสงที่ต้องการโดยใช้วงแหวนปรับรูเปิดรับแสงในระหว่างการถ่ายภาพ.

  หมายเหตุ: เมื่อท่านทำการปรับค่ารูเปิดรับแสงในระหว่างที่ทำการบันทึกภาพยนตร์, ให้ตั้งค่า Aperture Click Switch ไปที่ OFF .