หมายเลข ID หัวข้อ : 00122499 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/05/2020

ทีวีแสดงความผิดพลาด: 4057

  สิ่งที่จะต้องทราบ

  ความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นในสถานะการณ์ใด ๆต่อไปนี้ได้:

  • ในระหว่างที่ท่านตรวจเช็คตัวอัปเดตของซอฟต์แวร์ของทีวี
  • ในระหว่างที่ทีวีของท่านดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด
  • หลังจากที่ทีวีของท่านอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น
  • ในระหว่างที่ทีวีของท่านเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือไร้สาย
  • ในระหว่างที่ท่านเข้าไปในแอปของทีวี

  วิธีแก้ปัญหา

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้.

   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่Settings.
   3. ในเมนู Settings , เลือกที่Preferences.
   4. ใน Preferences, เลือกที่ Setup.
   5. ใน Setup, เลือกที่ Network.
   6. ใน Network, เลือกที่ Network Setup.
   7. ใน Network Setup, เลือกที่View Network settings and status.
   8. เลือกที่ Check Connection.

    การทำงานนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาที. ห้ามทำการยกเลิกการทำงานนี้.

  2. ต้องมั่นใจว่าท่านได้ตอบตกลงกับ Privacy Policyแล้ว.

   1. กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. ในเมนู Settings , เลือกที่Preferences.
   4. ใน Preferences, เลือกที่ Setup.
   5. ใน Setup, เลือกที่ Privacy Policy.
   6. ในหน้าจอของ Privacy Policy เลือกที่ Agree. จากนั้นกดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา บน รีโมทคอนโทรลของทีวีเพื่อเป็นการยืนยัน.
   7. ถ้าต้องการกลับไปที่กลุุ่มของ Network ให้กดที่ปุ่ม Back.
   8. ในกลุ่มของ Network เลือกที่ Network Setup.
   9. ใน Network Setup, เลือกที่ Setup network connection.
   10. ในหน้าจอของ Please select how to set up your network เลือกที่ Easy หรือ Expert.
    • เลือกที่ Expert ถ้าหากท่านต้องการจะปรับแต่งการตั้งค่าของท่านเอง หรือถ้าท่านต้องจะสลับระหว่างโหมดใช้สายและโหมดไร้สาย.
   11. ในหน้าจอของ Network Setup- Wi-Fi Network เลือกที่ Scan.
   12. ในหน้าจอของ Network Setup -Wireless Security กดที่ปุ่ม center.
   13. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายหรือรหัสความปลอดภัยของท่านเข้าไป.
   14. ในหน้าจอของ IP Address Setting เลือกที่ Auto.
   15. เลือกที่ No สำหรับ Proxy server.
   16. เลือกที่ Save and Connect.
    • ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อเข้ากับแอคเซสพอยต์ ให้ติดตั้งตัวอัปเดตล่าสุดเข้าไปจากเมนู Customer Support ในทีวีนั้น.

     1. กดที่ปุ่ม HOME .
     2. เลือกที่Settings.
     3. ในกลุ่มของ Settings เลือกที่ Customer Support.
     4. เลือกที่ Software Update.
     5. เลือกที่ Network.
    • ถ้าหากปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่อีก หลังจากที่ทำการอัปเดต Network ให้ใช้อุปกรณ์ USB ทำการอัปเดตให้กับทีวีนั้น.

     1. ดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
     2. กดที่ปุ่ม HOME .
     3. เลือกที่Settings.
     4. ในกลุ่มของ Settings เลือกที่ Customer Support.
     5. เลือกที่ Software Update.
     6. เลือกที่USB.

  การแก้ปัญหาเพิ่มเติม

  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้:

  1. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟของทีวี และของเราท์เตอร์ออกจากเต้ารับไฟนานหนึ่งนาที.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเราท์เตอร์และทีวีขึ้นมา.
  3. ดำเนินการ Refresh Internet Content อย่างน้อยสองครั้ง.
  4. ตรวจสอบDevice ID จากเมนูของ Customer Support ของอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น.
  5. ใช้ Primary DNS, 8.8.8.8 และ Secondary DNS, 8.8.4.4 ไปเป็น การตั้งค่า DNS ด้วยตนเอง