หมายเลข ID หัวข้อ : 00121089 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

วิธีการใช้และแก้ปัญหาแอปต่าง ๆที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play Store.

  กรุณาติดต่อกับ Developer e-mail ของ Apps.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเข้าไปที่ Developer e-mail.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Google Play Store ในกลุ่มของ Apps.
  3. เลือกที่ Settings.(ข้ามขั้นตอนี้ไปได้สำหรับเครื่องรุ่นที่วางจำหน่ายในปี 2016)
  4. เลือกที่ My Apps.
  5. เลือกแอปพลิเคชัน.
  6. เลือกที่ FULL DESCRIPTION.

   ท่านจะหา Developer e-mail ได้โดยการเลื่อนลงไปด้านล่าง.