หมายเลข ID หัวข้อ : 00189169 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

ถึงแม้ว่า จะตั้งค่าของ FINDER/MONITOR ไปเป็น Auto, หน้าจอก็ไม่มีการสลับไปที่ช่องมองภาพ เมื่อดูเข้าไปในนั้น.

    ให้ดูเข้าไปที่ช่องมองภาพ จากข้างหน้าตรง ๆ จะช่วยให้การมีการสลับของหน้าจอได้.

    หมายเหตุ: เมื่อช่องมองภาพยกขึ้น และ เปิดมอนิเตอร์ไว้ เช่น กรณีการถ่ายจากมุมต่ำ และ FINDER/MONITOR ได้มีการตั้งค่าไว้ที่ Auto, ภาพจะแสดงออกมาที่หน้าจอเท่านั้น.

    ถ้าหากหน้าจอไม่มีการสลับการแสดงอย่างถูกต้องในโหมด Auto, ท่านสามารถล็อคการแสดงภาพไปที่ช่องมองภาพโดยการใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:

    • ถ้าหากท่านตั้งค่า FINDER/MONITOR ใน Custom Settings ไปเป็น Viewfinder, ตัวช่องมองภาพจะเปิดไว้ตลอดเวลา เมื่อดึงช่องมองภาพขึ้นมา.

    นอกจากนี้ ถ้าหากท่านตั้งค่า Function for VF close ใน Setup ไปเป็น Not Power OFF, การแสดงของภาพจะสลับไปเป็นมอนิเตอร์ในระหว่างที่กล้องยังคงเปิดอยู่ เมื่อท่านพับเก็บช่องมองภาพ และ การแสดงภาพจะสลับไปที่ช่องมองภาพเมื่อท่านดึงขึ้นมา.