หมายเลข ID หัวข้อ : 00120512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2021

ไฟ LED สีแดงบน Android TV™/Google TV™ กะพริบ มีอะไรผิดปกติหรือไม่?

  ถ้าหากไฟ LED สีแดง กะพริบ ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้ ถ้าหากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และไฟ LED สีแดง ยังคงกะพริบอยู่ ให้ตรวจเช็คดูว่ามีการกะพริบกี่ครั้งและจากนั้นให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุน

  • ปิดทีวีลงไป และเปิดขึ้นมาใหม่โดยใช้รีโมตคอนโทรลทีวี หรือปุ่มปิดเปิดหลักบนตัวทีวี
  • ถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก จากนั้นให้เสียบกลับเข้าไปใหม่
  • ปิดทีวีลงไป และจากนั้นถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากทีวี
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้อ้างอิง ฉันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ ซอฟต์แวร์สำหรับ Android TV/Google TV ของฉันได้อย่างไร?