หมายเลข ID หัวข้อ : 00187709 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร?

  เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Sony Android TV ของท่านให้ได้มากที่สุด ท่านควรจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่เป็นล่าสุดจาก Sony และ Google ให้กับเครื่องอยู่เสมอ อัปเดตสำหรับทีวีของท่านจะมีฟีเจอร์และแอปพลิเคชันหลัก ๆ ให้พร้อมกับการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงฟีเจอร์ต่าง ๆ
  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีต่าง ๆ ของการอัปเดตซอฟต์แวร์
   

  ข้อสำคัญ: ทีวีของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายก็ได้ เพื่อที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ หรือ ท่านจะสามารถทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนี้ไปให้กับตัวแฟลชไดร์ฟ USB , และติดตั้งตัวอัปเดตนี้ให้กับทีวี จาก USB (ดูที่ส่วนที่ 3 ของหัวข้อนี้)

  1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่
  2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง
  3. การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB


  1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่

  เพื่อที่จะรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download จากทีวีของท่านมีการปรับไปที่ ON

  • สำหรับ A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์
   ถ้าหากการตั้งค่าของ การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบโดยอัตโนมัติ ไว้เป็น ON ทีวีจะทำการตรวจเช็คดูว่ามีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ให้ดาวน์โหลดหรือไม่ เมื่อทีวีเปิดขึ้นมา หรือเมื่อทีวีนั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV
   ถ้าหากการตั้งค่าของ Automatic software download มีการปรับไว้ที่ ON, ทีวีจะเริ่มทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตโดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

  ถ้าต้องการจะตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการปรับไว้ที่ ON หรือ OFF, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
   สำหรับ Android™ 9 / Android 8.0 เลือกที่Appsจากนั้นเลือกที่ Help
   หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล

  3. เลือกที่ System software update
   หมายเหตุ: รูปภาพประกอบการอธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของทีวีที่เป็น Android 6.0 หรือที่ใหม่กว่า

   รูปภาพของหน้าจอ Help

  4. ตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการตั้งไว้ที่ ON

  หมายเหตุ: ถ้าหากการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการปรับไว้เป็น OFF ให้ตรวจเช็คดูด้วยตนเองว่ามีตัวอัปเดตให้หรือไม่
  ถ้าต้องการตรวจเช็คดูด้วยตนเอง ให้เลือกที่ System software update ตามขั้นตอนข้างต้น และจากนั้นเลือกที่ Check for a system software update หรือ Software update

  ข้อสำคัญ สำหรับทีวีอื่นที่นอกเหนือจาก A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์:

  • ท่าน จะต้อง ตอบตกลง กับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งค่าของ Automatic software download ไว้เป็น ON ทีวีนั้นก็จะไม่มีการรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จากอินเทอร์เน็ต จนกว่าท่านจะตอบตกลงกับ Sony Privacy Policy ท่านสามารถทบทวนและตกลงกับ Sony Privacy Policy ในเวลาใดก็ได้ โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล> [Privacy Setting]

  • ถ้าหากท่านไม่เห็นชอบ กับ Sony Privacy Policy ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้นของทีวี ให้ทำตามต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์:
   1. ท่านสามารถทบทวนและตกลงกับ Sony Privacy Policy ในเวลาใดก็ได้ โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล> [Privacy Setting]
   2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ Automatic software download มีการตั้งไว้ที่ ON แล้ว โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล > [System software update] > [Automatic software download]
   3. ตรวจเช็คดูการอัปเดตด้วยตนเองอีกครั้งโดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัว รีโมทคอนโทรล > [System software update] > [Software update]


  2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง

  ถ้ามีตัวอัปเดตให้ดาวน์โหลด ขั้นตอนสำหรับทำการดาวน์โหลดมีดังต่อไปนี้:

  สำหรับ A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์
  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™รุ่นอื่น
   

  สำหรับ A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F ซีรีส์:
  จะมีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งเตือนของซอฟต์แวร์ตัวใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านทำการเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ) 
  เมื่อท่านเลือกที่ UPDATE, การดาวน์โหลดและติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป
   ข้อสำคัญ: ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้
  • เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมาหลังจากที่การอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ทีวีนั้นจะเริ่มต้นทำงานกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่
   ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที
  • ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีการตั้ง Automatically check for update ไว้ที่ ON
   ข้อความนี้จะแสดงประมาณ 15 วินาที และถ้าหากข้อความนี้หายไปแล้ว ข้อความนี้จะไม่แสดงขึ้นมาอีกจนกว่าจะครบ 12 ชั่วโมงนับจากข้อความเดิม ถ้าหากข้อความนี้หายไปและท่านต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์ในทันที ท่านจะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ด้วยตนเองจาก Software update ในเมนูของ  System software update
    

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV:

  ทีวีจะถามว่าท่านต้องการจะดำเนินการดาวน์โหลดหรือไม่ เลือกที่ UPDATE NOW เพื่อทำต่อ
  หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าจอนี้

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถใช้ ทีวีของท่านได้ตามปกติ ในระหว่างที่มีการดาวน์โหลด ตัวอัปเดต
  • ถ้าท่านเลือกที่ UPDATE LATER หน้าจอจะถามท่านว่าต้องการจะเริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์หรือไม่เมื่อท่านปิดทีวี ถ้าหากท่านเลือกที่ No บนหน้าจอนั้น ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาอีกเมื่อท่านเปิดทีวีในครั้งถัดไป ถ้าหากท่านเลือกที่ Yes การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น

  เมื่อทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเสร็จสิ้น จะมีการถามว่าท่านต้องการจะติดตั้งหรือไม่
  เลือกที่ OK เพื่อตกลงและเริ่มทำการติดตั้ง หรือ ท่านสามารถจะเลือกที่ Cancel และดำเนินการภายหลังกับการติดตั้งตัวอัปเดต

  ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่า การติดตั้งตัวอัปเดตจะใช้เวลาได้นานถึง 30 นาที ซึ่ง ท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านได้ และหน้าจอจะแสดงไอคอนอัปเดตขึ้นมา

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของทีวี หรือ ตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้ารับไฟ AC การหายไปของกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้ทีวีนั้นใช้งานไม่ได้ หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม

  เมื่อการติดตั้งตัวอัปเดตเสร็จสิ้น ท่านก็สามารถจะใช้งานทีวีของท่านได้ตามปกติอีกครั้ง  3. การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดร์ฟแบบ USB

  ถ้าหากทีวีของท่านต่อเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และ/หรือ ท่านต้องการจะทำการอัปเดต ด้วยตนเอง ท่านสามารถจะทำได้โดยใช้ตัวแฟลชไดรฟ์ USB โดย การดาวน์โหลด ตัวอัปเดตนี้จาก ส่วนสนับสนุนของโซนี่

  หมายเหตุ:

  • แฟลชไดรฟ์ USB จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
   • ไดร์ฟนั้นจะต้องฟอร์แมทเป็น FAT16, FAT32, exFAT หรือ NTFS
   • ไดร์ฟนั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับไฟล์สำหรับอัปเดต
   • ไฟล์สำหรับอัปเดตจะต้องเก็บไว้ในไดเรกตอรี่รากของไดร์ฟนั้น
  • การอัปเดตอาจจะมีการล้มเหลวได้แม้จะใช้ แฟลชไดรฟ์ USB ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของไดเรกตอรี่ของไฟล์อันอื่นในไดร์ฟนั้น ถ้าการอัปเดตล้มเหลว ให้ลบไฟล์อันอื่นออก และลองดูอีกครั้ง โดยให้มีแต่ไฟล์สำหรับอัปเดตเก็บบันทึกไว้ใน แฟลชไดรฟ์ USB นั้นอย่างเดียว ถ้าหากการ อัปเดตยังคงล้มเหลว ให้ทำการฟอร์แมทแฟลชไดรฟ์ USB ไปเป็น FAT32 และลองดูอีกครั้ง

  การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB ให้ทำตามดังต่อไปนี้:

  1. ไปที่ เว็บไซต์ สนับสนุนของโซนี่
  2. พิมพ์ชื่อรุ่นทีวีของท่านเข้าไปในกล่องค้นหา   ถ้าหากท่านไม่ทราบหมายเลขรุ่นเครื่องของท่าน กรุณาตรวจเช็คดูสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างซ้ายของแผงด้านหลังทีวีของท่าน

  3. ไปที่ส่วนของ "Downloads" และเข้าไปที่หน้าอัปเดต


    
  4. ทำตามคำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดตัวอัปเดต ไปให้กับแฟลชไดรฟ์ USB และ ดำเนินการอัปเดตในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดงอยู่นี้ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น หน้าจอของเครื่องจริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน