หมายเลข ID หัวข้อ : 00199337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2018

ฉันจะทำการเก็บบันทึกรูปถ่ายที่แสดงใน Photo Sharing Plus ในอุปกรณ์ iOS ได้อย่างไร?

    ให้สั่งงานที่อุปกรณ์ iOS ของท่านดังต่อไปนี้เพื่อทำการเก็บบันทึกรูปถ่ายนั้น.

    1. กดค้างที่รูปถ่ายที่กำลังแสดงอยู่โดย Photo Sharing Plus.
    2. กดที่ Save photo and videos และเลือกที่ OK.
    3. รูปถ่ายนั้นจะแสดงออกมาโดย safari.
    4. กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบ Share และเลือกที่ save image.