หมายเลข ID หัวข้อ : 00134872 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2018

วิธีการโยน (throw) รูปภาพ, วิดีโอ และ เพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์มือถือ Xperia ไปให้กับทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

หมายเหตุ:

 • ขั้นตอนที่จะทำการโยนรูปภาพ วิดีโอ และเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์มือถือ Xperia ไปให้กับทีวีอาจจะมีการแตกต่างไปตามรุ่นเครื่องของอุปกรณ์มือถือ Xperia และทีวีของท่าน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือและทีวี. ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการโยนรูปภาพ วิดีโอ และเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์มือถือ Xperia Z3 ไปให้กับ Android TV.
 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา.
 2. เปิดแอพสำหรับใช้กับชนิดของคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะโยนไปขึ้นมา.
  • แอพ Album สำหรับรูปภาพ
  • แอพ Album หรือ Movies สำหรับวิดีโอ
  • แอพ Music สำหรับเพลง
 3. เลือกคอนเทนท์ที่ท่านต้องการโยนเข้าไป.
 4. แตะที่หน้าจอสำหรับแสดงคอนเทนท์ที่ท่านต้องการโยนเข้าไป.
 5. เลือกที่  ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ.
 6. เลือกที่ Throw.

  Image

 7. เมื่อหน้าจอสำหรับเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้รับคอนเทนท์แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ทีวี.

  Image