หมายเลข ID หัวข้อ : 00134872 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

วิธีการส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia ไปให้กับทีวี

  ถ้าต้องการส่งภาพ วิดีโอ และเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia ไปให้ทีวี ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  หมายเหตุ:

  • ขั้นตอนสำหรับการส่งอาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของอุปกรณ์โมบายของท่าน. ขั้นตอนการใช้งานสำหรับ Xperia อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของ Xperia และทีวีนั้น ๆ.
  • ด้านล่างนี้เป็นวิธีการส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia Z3ไปให้กับ Android TV™.
  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. เปิดแอปขึ้นมาตามชนิดของคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะส่ง.
   • แอปAlbum สำหรับรูปภาพ
   • แอปAlbum หรือ Movies สำหรับวิดีโอ
   • แอปMusic สำหรับเพลง
  3. เลือกคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะส่ง.
  4. แตะที่หน้าจอที่แสดงคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะส่ง.
  5. เลือกที่ บนมุมขวาบนของหน้าจอ.
  6. เลือกที่Throw.

   รูปภาพประกอบ

  7. เมื่อหน้าจอสำหรับให้เลือกอุปกรณ์ด้านรับแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ TV.

   รูปภาพประกอบ

   


  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC