หมายเลข ID หัวข้อ : 00134872 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

วิธีการส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia ไปให้กับทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการส่งภาพ วิดีโอ และเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia ไปให้ทีวี ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

หมายเหตุ:

 • ขั้นตอนสำหรับการส่งอาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของอุปกรณ์โมบายของท่าน. ขั้นตอนการใช้งานสำหรับ Xperia อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของ Xperia และทีวีนั้น ๆ.
 • ด้านล่างนี้เป็นวิธีการส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia Z3ไปให้กับ Android TV™.
 1. เปิดทีวีขึ้นมา.
 2. เปิดแอปขึ้นมาตามชนิดของคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะส่ง.
  • แอปAlbum สำหรับรูปภาพ
  • แอปAlbum หรือ Movies สำหรับวิดีโอ
  • แอปMusic สำหรับเพลง
 3. เลือกคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะส่ง.
 4. แตะที่หน้าจอที่แสดงคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะส่ง.
 5. เลือกที่ บนมุมขวาบนของหน้าจอ.
 6. เลือกที่Throw.

  รูปภาพประกอบ

 7. เมื่อหน้าจอสำหรับให้เลือกอุปกรณ์ด้านรับแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ TV.

  รูปภาพประกอบ

 


*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC