หมายเลข ID หัวข้อ : 00203192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

Android TV™ ไม่สามารถเล่นคอนเทนท์จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในบ้านของฉันได้.

  ไฟล์ภาพยนตร์ วิดีโอ หรือออดิโอจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในบ้านของท่าน โดยใช้ตัวเข้า/ถอดรหัส(Codec)ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้ใน Android TV ของท่าน.
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเข้า/ถอดรหัสที่รองรับได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ.

  เพื่อทำการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ วิดีโอ รูปภาพหรือออดิโอ ที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในบ้านของท่าน, จำเป็นต้องดำเนินการเชื่อมต่อระหว่าง Android TV และเซิร์ฟเวอร์นั้นก่อน.
  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปรับการตั้งค่าของเครือข่าย.

  • การเซ็ตอัปด้าน BRAVIA TV:
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
   4. เลือกที่ Home Network Setup.
   5. เลือกที่ Server diagnostics.
   6. เลือกที่ Yes.
    หมายเหตุ: จะมีข้อความ Servers could not be found แสดงขึ้นมา ถ้าหากอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อ.
  • การเซ็ตอัปด้าน Server:
   ให้อ้างอิงกับคู่ืมือการใช้งานของอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ของท่านเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้าน.

  ถ้ามีการตั้งค่า Proxy ไว้, คอนเทนท์ของเครือข่ายในบ้านจะไม่สามารถเล่นได้. ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการปิด Proxy settings.

  • สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือที่ใหม่กว่า:
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. เลือกที่  Expert.
    • เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
     เลือกที่ Proxy settings ในกลุ่มของ Wired LAN.
    • เมื่อใช้ wireless LAN:
     เลือกที่ SSID ในAvailable networks, จากนั้นเลือกที่ Proxy settings.
   6. เลือกที่ NONE.
  • สำหรับ Android 6.0 (Marshmallow) หรือก่อนหน้านี้:
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. เลือกที่  Expert.
    • เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
     เลือกที่ Wired LAN.
    • เมื่อใช้ wireless LAN:
     เลือกที่ Wi-Fi และเลือก SSID.
   6. เลือกที่ Advanced options.
   7. เลือกที่ Proxy settings.
   8. เลือกที่ NONE.
     

  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.