หมายเลข ID หัวข้อ : 00134857 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2018

วิธีการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวี กับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย