หมายเลข ID หัวข้อ : 00134871 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของ Android TV กับอุปกรณ์ ที่้ใช้งาน Wi-Fi Direct ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาอ้างอิงกับการตั้งค่าต่อไปนี้:

ข้อสำคัญ: เรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น, ดูที่ Applicable Products and Categories สำหรับหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดสเปคเหล่านี้ สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นของท่าน.

 1. เปิด การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ใน ทีวีของท่าน.
  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Built-in Wi-Fi และตั้งค่าไปที่ On.

   รูปภาพประกอบ
    
 2. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ของทีวี.
  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct, และเปลี่ยนค่าไปที่ On.
    
 3. การแสดงรหัส WPA ของทีวี.
  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  5. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
  6. เลือกที่ Show Network (SSID)/Password.

   รูปภาพประกอบ
    
  7. SSID และรหัส WPA จะแสดงบนหน้าจอทีวี.

   หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีให้ ถ้าหากท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์หรือ SSID ของทีวีนั้น.

  8. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct , ให้เลือก SSID ของทีวีและใส่รหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเป็นรหัสผ่าน.
  9. ถ้าหากการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ จะมีข้อความ Wi-Fi device is connected แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

   หมายเหตุ: