หมายเลข ID หัวข้อ : 00118478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

เมื่อเล่นเพลง, ภาพยนตร์ หรือ เนื้อหา YouTube, การเล่นจะหยุดเมื่อฉันถอดหูฟังออก.

    ข้อมูลจำเพาะนี้ได้ถูกออกแบบมาในที่ต่างๆ เช่น ในการป้องกันไม่ให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวท่านจากการได้ยินเสียงทีวี, ในกรณีที่ท่านไม่ตั้งใจถอดหูฟังของท่าน. สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับเนื้อหาจาก เครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลแบบ USB.