หมายเลข ID หัวข้อ : 00198996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

ภาพถ่ายหน้าจอในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของฉัน ไม่สามารถแสดงใน BRAVIA TV ด้วย Photo Sharing Plus ได้.

    ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่านใช้ เบราว์เซอร เวอร์ชันเก่า, อาจจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง.
    กรุณาอัปเดตเบราว์เซอร์ ของอุปกรณ์ของท่าน ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด และลองใช้ดูอีกครั้ง.

    สำหรับรายการของระบบปฏิบัติการที่รองรับ และเบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับ Photo Sharing Plus, ให้ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้:
    OS เวอร์ชันใดบ้างที่รองรับได้ และแนะนำเบราเซอร์ใดสำหรับใช้กับ Photo Sharing Plus ในอุปกรณ์โมบาย ?