หมายเลข ID หัวข้อ : 00117865 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ปุ่มดูภาพคู่ (Twin view) บนรีโมทไม่ทำงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Android TV ของท่าน.

ในการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Android TV, อ้างถึง: วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Android TV .