หมายเลข ID หัวข้อ : 00117865 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ปุ่มดูภาพคู่ (Twin view) บนรีโมทไม่ทำงาน.

    กรุณาทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Android TV ของท่าน.

    ในการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Android TV, อ้างถึง: วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Android TV .