หมายเลข ID หัวข้อ : 00117899 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

วิธีการเซ็ตอัพ และใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นต่าง ๆ .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของ ทีวี , ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

 1. เปิด การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ใน ทีวีของท่าน.
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Network.
  6. เลือกที่ Built-in Wi-Fi.
  7. เลือกที่On.

 2. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ของทีวี.
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Network.
  6. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  7. เลือกที่On.

 3. แสดงรหัส WPA ของทีวี.
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Network.
  6. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
  7. กดที่ปุ่ม Options .
  8. เลือกไปที่ Manual.
  9. เลือกที่ Other Method.

   หมายเหตุ: SSID และรหัส WPA จะแสดงบนหน้าจอทีวี.

  10. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct , ให้เลือก SSID ของทีวีและใส่รหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเป็นรหัสผ่าน.

หมายเหตุ: