หมายเลข ID หัวข้อ : 00117899 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2020

วิธีการเซ็ตอัพ และใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นต่าง ๆ .

  เพื่อทำการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของ ทีวี , ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  1. เปิด การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ใน ทีวีของท่าน.
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Built-in Wi-Fi.
   7. เลือกที่On.

  2. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ของทีวี.
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   7. เลือกที่On.

  3. แสดงรหัส WPA ของทีวี.
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
   7. กดที่ปุ่ม Options .
   8. เลือกไปที่ Manual.
   9. เลือกที่ Other Method.

    หมายเหตุ: SSID และรหัส WPA จะแสดงบนหน้าจอทีวี.

   10. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct , ให้เลือก SSID ของทีวีและใส่รหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเป็นรหัสผ่าน.

  หมายเหตุ: