หมายเลข ID หัวข้อ : 00198994 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

จะสามารถเล่นรูปภาพ เพลง และวิดีโอ โดยใช้ Photo Sharing Plus ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการใช้ฟังก์ชันPhoto Sharing Plus, รูปภาพ และวิดีโอ สามารถจะเก็บบันทึกไปที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่องแทบเล็ต หรือหน่วยความจำ USB ได้. เพลงไม่สามารถจะเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ที่แตกต่างได้.

หมายเหตุ: วิดีโอไม่สามารถเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ iOS ได้.