หมายเลข ID หัวข้อ : 00188471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใดบ้างที่รองรับได้ และ แนะนำเบราว์เซอร์ใดสำหรับใช้กับ Photo Sharing Plus ในอุปกรณ์มือถือ?

  เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้:

  • Android 2.3 หรือ ใหม่กว่า
  • iOS6 หรือ ใหม่กว่า

  หมายเหตุ:

  • สำหรับ iOS10: กรุณาอัปเดตทีวีให้มีซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับใช้กับ Photo Sharing Plus. สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
  • การทำงานในโทรศัพท์ Windows phones ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ.

  เบราว์เซอร์ที่แนะนำ:

  • iOS: Safari, Chrome
  • Android: Chrome, Firefox, เบราว์เซอร์มาตรฐาน

  หมายเหตุ: เมื่อใช้เบราว์เซอร์ตัวเก่า อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง. แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด.