หมายเลข ID หัวข้อ : 00112475 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2015

ขนาดของภาพรีวิวที่แสดงใน PlayMemories Mobile สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขนาดของภาพรีวิวที่แสดงในแอพ PlayMemories Mobile™ สามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้มีขนาดเท่ากับ ต้นฉบับ หรือ 2M เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้อง. ให้ตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพรีวิว.

  1. บนหน้าจอแอพ PlayMemories Mobile, แทปที่ไอคอน Settings.
  2. แทป Size of Review Image.
  3. แทป 2M หรือ Original.

หมายเหตุ: แอพ Smart Remote Control version 3.0 หรือที่ใหม่กว่า รองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพรีวิวได้.