หมายเลข ID หัวข้อ : 00197433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

การบริการเครือข่ายที่ควรแสดงขึ้นมาไม่มีแสดงออกมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการรีเฟรชรายการบริการเครือข่าย.

 • ถ้าหากท่านไม่เคยทำการอัปเดตรายการเครือข่ายมาก่อน
  1. ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  2. ในบริเวณของ Featured Apps ของเมนู Home , ให้กดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  3. รายการบริการเครือข่ายของท่านจะเริ่มมีการอัปเดตให้.
 • ถ้าหากท่านได้มีการอัปเดตรายการบริการเครือข่ายมาก่อนแล้ว
  1. ให้เปิดแอปใด ๆ ขึ้นมา และกดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Update List Services หรือ Update List.

สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc รุ่นปี 2015 , ถ้าหากแอปหายไปหลังการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครือข่าย ให้ทำการรีเฟรชแอปดังต่อไปนี้:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
 2. ในเมนู HOME เลือกที่ All Apps.
 3. ในหมวดของ All Apps ให้เลือกที่ Others.
 4. ในหมวดของ Others , ให้เลือกที่ Activate Enhanced Features.

  หมายเหตุ: เครื่องเล่น Blu-ray Disc จะทำการรีเฟรชคอนเทนท์อินเตอร์เน็ตให้. กดที่ HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้เมื่อคอนเทนท์พร้อมแล้ว.