หมายเลข ID หัวข้อ : 00111203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนต้องมีขนาดเท่าใด ถ้าจะทำการติดตั้งกล้องแบบมีเลนส์ (lens-style camera) เข้าไป?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการใช้ตัวติดตั้งที่จัดมาให้, ท่านสามารถติดกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่มีความหนา ขนาด 13 มม. หรือน้อยกว่า และมีความกว้าง 54 มม. – 75 มม.

Image

หมายเหตุ: ตัวติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือที่จัดมาให้สามารถปรับขยายได้.