หมายเลข ID หัวข้อ : 00111203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018พิมพ์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนต้องมีขนาดเท่าใด ถ้าจะทำการติดตั้งกล้องแบบมีเลนส์ (lens-style camera) เข้าไป?

    โดยการใช้ตัวติดตั้งที่จัดมาให้, ท่านสามารถติดกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่มีความหนา ขนาด 13 มม. หรือน้อยกว่า และมีความกว้าง 54 มม. – 75 มม.

    Image

    หมายเหตุ: ตัวติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือที่จัดมาให้สามารถปรับขยายได้.