หมายเลข ID หัวข้อ : 00111255 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018พิมพ์

ในระหว่างที่ใช้งานอยู่, จะสามารถทำการชาร์จชุดแพคแบตเตอรี่ในตัวเครื่องของกล้องโดยใช้แบตเตอรี่มือถือแบบ USB ได้หรือไม่?

  สำคัญ: อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเพื่อตรวจสอบกำลังไฟเอาท์พุทที่ระบุของ Sony® USB Portable Power Supply ที่ท่านใช้อยู่.

  ถ้าหากกระแสเอาท์พุทของชุดจ่ายกำลังไฟภายนอกเป็น 1.5 A หรือมากกว่า, ก็จะสามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวกล้องระหว่างที่ใช้งานกล้องอยู่ได้.
  วิธีการนี้ใช้แบตเตอรี่มือถือแบบ USB ของ Sony ต่อไปนี้.

  (ณ เดือนมีนาคม 2558)

  • CP-B20
  • CP-F10LSAVP
  • CP-F10LA
  • CP-F2LSAVP
  • CP-F2LA
  • CP-F5
  • CP-V5
  • CP-V4
  • CP-V3A
  • CP-A2LAKS (manual type)
  • CP-V3

  ถ้าหากกระแสไฟเอาท์พุทขอุดจ่ายกำลังงานภายนอกมีค่าน้อยกว่า 1.5 A, จะไม่สามารถทำการชาร์จให้กับแบตเตอรี่แพคในตัวกล้องในขณะที่ใช้งานอยู่ได้.
  วิธีการนี้ใช้แบตเตอรี่มือถือแบบ USB ของ Sony ต่อไปนี้.

  • CP-ELSVP