หมายเลข ID หัวข้อ : 00111255 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ในระหว่างที่ใช้งานอยู่, จะสามารถทำการชาร์จชุดแพคแบตเตอรี่ในตัวเครื่องของกล้องโดยใช้แบตเตอรี่มือถือแบบ USB ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเพื่อตรวจสอบกำลังไฟเอาท์พุทที่ระบุของ Sony® USB Portable Power Supply ที่ท่านใช้อยู่.

ถ้าหากกระแสเอาท์พุทของชุดจ่ายกำลังไฟภายนอกเป็น 1.5 A หรือมากกว่า, ก็จะสามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวกล้องระหว่างที่ใช้งานกล้องอยู่ได้.
วิธีการนี้ใช้แบตเตอรี่มือถือแบบ USB ของ Sony ต่อไปนี้.

(ณ เดือนมีนาคม 2558)

 • CP-B20
 • CP-F10LSAVP
 • CP-F10LA
 • CP-F2LSAVP
 • CP-F2LA
 • CP-F5
 • CP-V5
 • CP-V4
 • CP-V3A
 • CP-A2LAKS (manual type)
 • CP-V3

ถ้าหากกระแสไฟเอาท์พุทขอุดจ่ายกำลังงานภายนอกมีค่าน้อยกว่า 1.5 A, จะไม่สามารถทำการชาร์จให้กับแบตเตอรี่แพคในตัวกล้องในขณะที่ใช้งานอยู่ได้.
วิธีการนี้ใช้แบตเตอรี่มือถือแบบ USB ของ Sony ต่อไปนี้.

 • CP-ELSVP